SKTF ger tre stjärnor åt regeringens budget- På några viktiga punkter har regeringen gått SKTF till mötes. Därför ger SKTF regeringens budget tre starka stjärnor. Det gäller förslagen att sänka a-kasseavgiften, ekonomiskt stöd till kommuner och landsting och att en obligatorisk a-kassa inte blir verklighet, säger Eva Nordmark, ordförande i fackförbundet SKTF.
- Det vi saknar är en välbehövlig höjning av studiemedlen som möjliggör att fler kan bli akademiker och få drägliga levnadsförhållanden under studietiden. Den höjning som kommer 1 januari och som bara är ett inflationsskydd räcker inte. Vill vi som land satsa på framtiden är forskning och studier strategiska områden. Vill man bredda rekryteringen till högskolan så att alla oavsett ekonomisk och social bakgrund kan söka sig dit så är studiemedelsnivån avgörande, säger Eva Nordmark, ordförande i Fackförbundet SKTF.
Regeringens förslag att sänka avgiften till a-kassan med cirka 50 kronor i månaden kom som en vital överraskning. SKTF har tidigare kritiserat de krångliga reglerna i a-kassan. Nu föreslås regelförenklingar och att fler ska omfattas av försäkringen. SKTF har också fått gehör när det gäller att slopa planerna på en obligatorisk a-kassa och att en parlamentarisk utredning ska tillsättas för att se över hela socialförsäkringssystemet.
I budgetpropositionen ingår också satsningar på kommun- och landstingssektorn. Det är bra för att det kommer att behövas förstärkningar av anslagen, inte minst på landstingssidan. Under de närmaste tre åren ska utrymmet till kommunerna och landstingen förstärkas med närmare 24 miljarder kronor. I första hand handlar det om effekter av den sänkta arbetsgivaravgiften och av den nya kommunala fastighetsavgiften. Dessutom kommer nya särskilda statsbidrag som riktar sig till vissa centrala välfärdstjänster, bland annat psykiatrin. När kommunminister Mats Odell nyligen besökte SKTFs förbundsmöte trodde han att det kommer att behöva satsas mer och mer pengar till sektorn i framtiden.
För mer information, kontakta Eva Nordmark på tel 070-624 13 11.

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera