SKTF stöder brett klimatuppropPressmeddelande 2 september 2008

SKTFs förbundsstyrelse ställde sig idag bakom Naturskyddsföreningens, Svenska kyrkans och Svenska FN-förbundets gemensamma klimatupprop "politiker, ta ert klimatansvar – agera nu!"

- Vi tycker att klimatfrågan är jätteviktig och berör alla våra medlemmar men också medlemmar i våra internationella samarbetsorganisationer. Det är också kopplat till världsfattigdomen, eftersom de som drabbas hårdast av klimatförändringarna är fattiga och utsatta människor i kåkstäder och översvämningstäta områden. Klimatfrågan lyfte jag fram när de offentliga fackens internationella organisation, ISKA, i september 2007 hade kongress i Wien, säger Eva Nordmark, ordförande i SKTF.

Att SKTF just nu ställer sig bakom klimatuppropet beror på att SKTFs förbundsmöte startar på lördag den 6 september, där frågan kan diskuteras brett. SKTF kommer också att anordna ett särskilt klimatseminarium på förbundsmötet i Göteborg.

- Uppropet är bra för att det är så brett och offensivt. Redan idag är det en mängd företag, organisationer och enskilda som stödjer uppropet och bildar opinion tillsammans. Det ökar möjligheterna för att politikerna ska förstå hur stort stödet är för att man agerar i klimatfrågan. Arbetet i utvecklingsländerna måste öka och utsläppen i Sverige av växthusgaser måste ned, säger Eva Nordmark.

För mer information, kontakta Eva Nordmark på tel 070 624 13 11 eller Dan Nielsen, SKTFs internationella sekreterare, som sitter med i ISKAs klimatgrupp, på tel 070 318 63 17.

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera