SLs agerande inger allt annat än förtroende!

SLs agerande inger allt annat än förtroende! SL vill sälja 60 procent av aktierna i SLs dotterbolag Tunnelbana AB till franskägda CGEA. Beskedet kom under tisdagen, och många SKTF-medlemmar fick höra nyheten via radion. - Det är anmärkningsvärt att SL inte i ett tidigt skede informerat oss om sina avsikter, säger Ronnie Hansson, ordförande för SKTFs avdelning lokaltrafikens tjänstemannaförening. Vi har nu utsett en särskild arbetsgrupp som ska analysera vilka konsekvenser en eventuell försäljning kommer att få för personalen. I ett pressmeddelande meddelar SL att man genom försäljningen "tillförs ny kompetens som är nödvändig för att snabbt återskapa förtroendet för tunnelbanan". - Den här typen av agerande inger allt annat än förtroende, säger Ronnie Hansson, och får medhåll av SKTFs förbundsordförande Inger Efraimsson: - Är syftet verkligen att förbättra verksamheten, eller försöker SLs ledning bara bättra på sitt förtroendekapital hos resenärerna? Om SLs ledning hittills inte förmått ta vara på den kompetens som redan finns i verksamheten, och som faktiskt behövs, vad borgar då för kvaliteten i det här beslutet? SKTF träffade ikväll SLs koncernledning för vidare samtal. Arbetsgruppen kommer nu att ta ställning till hur man ska gå vidare i det fackliga arbetet. SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund. SKTFs 180 000 medlemmar arbetar i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård, omsorg och utbildning. Läs gärna mer på www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar