Socialstyrelsens undersökning ger SKTF rätt!

Läkare och sjuksköterskor ägnar mycket tid åt administration istället för vård: Socialstyrelsens undersökning ger SKTF rätt! Socialstyrelsen presenterade under gårdagen en kartläggning av administrationen inom vården. Undersökningen bekräftar i allt väsentligt den undersökning som SKTF publicerade under hösten. Precis som vår undersökning visar Socialstyrelsens att läkare och sjuksköterskor ägnar stor del av sin arbetstid åt administrativa uppgifter istället för att vårda patienter. Detta är slöseri med resurser. Det är helt klart att när man i samband med rationaliseringarna inom vården tog bort administratörerna så försvann inte administrationen samma väg, säger SKTF:s förbundsordförande Inger Efraimsson. Det som var tänkt som rationaliseringar för att skapa mer utrymme för vård har istället inneburit det motsatta. Det har lett till en ineffektiv organisation där läkare och sjuksköterskor sköter administrativa uppgifter som istället skulle kunna skötas av bland annat läkarsekreterare. Samtidigt ser vi sönderstressade läkarsekreterare och det råder idag brist på läkarsekreterare, säger Inger Efraimsson. I slutändan drabbar detta patienterna. Läkarna i vår undersökning uppgav att de skulle kunna ta emot en till tio fler patienter per dag om de kunde lägga över en del av administrationen på annan personal. Det skulle innebära många fler patienttimmar och kortare vårdköer. Samtidigt uppger läkarsekreterarna i en annan av våra rapporter att de ligger efter med journalskrivandet vilket i sig hotar patientsäkerheten, fortsätter Inger Efraimsson. Arbetet inom vården måste ses som ett lagarbete. Det är mycket angeläget att landstingen utvecklar arbetsorganisationen på ett sådant sätt att alla olika kompetenser bättre tas till vara och att var och en får göra det de är bäst lämpade för. En sådan organisering av arbetet är också en förutsättning för att kunna garantera medborgarna en god och pålitlig vård, avslutar Inger Efraimsson. SKTF är ett fackförbund för tjänstemän. Vi organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund inom många olika yrken i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård och omsorg. SKTF är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 180 000 medlemmar. Våra undersökningar och annat finns att hämta på www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar