Socialtjänsten behöver bättre förutsättningar

Barbro Hindbergs utredning ”Bakom fallet Louise” lyfter fram frågeställningar som fackförbundet SKTF arbetat med under lång tid. Det säger Yvonne Ahlström, ombudsman och socialpolitiskt ansvarig i SKTF, i en kommentar till Barbro Hindbergs utredning av socialförvaltningen i Vetlanda som presenterades idag.- Alltför lite fokus har hittills lagts på de anställdas villkor och förutsättningar att göra ett professionellt arbete. SKTF föreslår att det införs en ny lag, vi kallar det för Lex Realia. En sådan lag innebär en skyldighet och en rättighet för personalen att, oavsett politisk styrning och ekonomiska förutsättningar, alltid få uttrycka sin professionella bedömning. Det handlar om något så grundläggande som att ge uttryck för en yrkeskårs kompetens och erfarenhet.

- Vi behöver granska personalens förutsättningar att utföra ett kvalitativt arbete. SKTF föreslår därför att socialtjänstens arbetsplatser ska använda sig av en modell för att identifiera arbetsplatsens brister. Värdegrund och påverkansmöjligheter, stöd och resurser, organisation och ledarskap, ansvarfördelning mellan politiker och tjänstemän är några av de frågor som måste ställas.

- Det är också nödvändigt att socialarbetare får möjligheter att utveckla sin kompetens genom vidareutbildning och specialisering och framförallt får möjlighet att använda sig av sin kompetens, säger Yvonne Ahlström.
För ytterligare kommentarer kontakta Yvonne Ahlström, tfn 08-789 64 01 eller 070-582 09 40.

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera