Stora löneskillnader mellan privat och kommunalt anställda tjänstemän

Stora löneskillnader mellan privat och kommunalt anställda tjänstemän SKTF presenterar idag en rapport som jämför löneläget för privat och kommunalt anställda tjänstemän. Rapporten visar på stora löneskillnader mellan kommunalt och privat anställda tjänstemän. I snitt tjänar en kvinnlig och en manlig kommunal tjänsteman 6 000 respektive 4 000 kronor mindre i månaden än en privatanställd tjänsteman. Att utjämna löneskillnaderna skulle kosta drygt 23 miljarder. - Kommuner och landsting står inför stora rekryteringsbehov de närmaste åren. För att unga människor ska välja att utbilda sig till och jobba i den offentliga sektorn måste vi kunna erbjuda dem likvärdiga löner, konstaterar SKTFs ordförande Inger Efraimsson - Löneskillnaderna går inte att utjämna genom att låta en grupp kommunalt anställda stå tillbaka till förmån för en annan grupp. Kommunerna måste få extra medel för att kunna utjämna löneskillnaderna och vara med och konkurrera om arbetskraften, säger Inger Efraimsson - Vi måste uppvärdera de insatser som görs av anställda hos kommuner och landsting. Det måste vara lika värdefullt att vårda och fostra människor som att tillverka varor och underhålla maskiner, säger Inger Efraimsson. SKTFs rapport redovisar skillnader i genomsnittslön för kommunalt och privat anställda tjänstemän, uppdelat på kommuner och län. Rapporten bygger på offentlig lönestatistik, som tagits fram av Statistiska Centralbyrån. SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund. SKTFs 180 000 medlemmar arbetar i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård, omsorg och utbildning. Läs gärna mer på www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar