Unikt avtal klart för 165 000 anställda i kommuner och landsting

Vision och Akademikerförbundet SSR har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett nytt löneavtal för 165 000 anställda i kommuner, landsting och kommunala bolag. Det nya avtalet är på 4 år och ger unika förutsättningar för den individuella lönesättningen.

Vision och Akademikerförbundet SSR har tecknat ett avtal där vi och arbetsgivarna gemensamt ska arbeta för att ge våra medlemmar en bra löneutveckling. Avtalet ger medlemmarna som grupp lägst 2,6 procent i lönepåslag första året och 2,2 procent andra året. Tredje och fjärde året är utan angivna nivåer.

Det är första gången som vi är överens med SKL om ett avtal som är så tydligt inriktat på hur parterna gemensamt kan förbättra den individuella lönesättningen och ge den enskilde medlemmen större inflytande.

- Vi har valt den här modellen eftersom vi tror att den ger större löneökningar. När våra medlemmar får lön efter sin prestation och kompetens minskar löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade verksamheter och sektorer. Vision har i flera år haft avtal utan angiven nivå på andra områden och de har givit bra resultat, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

- Med detta avtal ges Sveriges kommuner och landsting en möjlighet att konkurrera om dagens och morgondagens akademiker. Vi har tecknat ett avtal i linje med övriga arbetsmarknaden, men med ett antal strategiskt viktiga områden för att på sikt säkra kompetensförsörjningen. För att kunna betala konkurrenskraftiga löner och villkor förutsätts ett digert utvecklingsarbete, som vi nu är överens om, säger Heike Erkers förbundsordförande Akademikerförbundet SSR.

Mer om våra gemensamma åtaganden för att nå resultat:

  • Stärkt förhandlingsordning med möjlighet att ”göra olika”.
  • Parterna ska aktivt arbeta för en bättre lönespridning.
  • Lönesättande chefers mandat förstärks.

Mer om avtalets innehåll:

  • Föräldralönestillägg ska utgå i ytterligare en månad, totalt sex månader.
  • Ersättningen för jour- och beredskap förbättras.

Avtalet gäller från och med 1 april 2013.

Läs mer om avtalet på www.vision.se

För kommentarer: Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision, tfn 070 – 280 85 61 och Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, tfn 0706 - 22 39 78.

Ytterligare information: Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR, tfn 0708 – 17 44 29 och Mona Tapper, förhandlingschef Vision, tfn 070 – 623 98 07.

Presscheferna Stina Andersson, Akademikerförbundet SSR, 070 - 618 44 87 eller Nina Odermalm Schei, Vision, 0730 - 567 033

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera