Urvattnat förslag om arbetstid

SKTF kritisk mot regeringens arbetstidsgrupp: Urvattnat förslag om arbetstid - Det är beklagligt att arbetstidsgruppens utredning blev så urvattnad att inte ett enda förslag kunde presenteras. Utredningen reducerades till en sammanställning av argument för och emot en arbetstidsförkortning, som egentligen inte innehöll något nytt. Det säger Inger Efraimsson, förbundsordförande i SKTF, som en kommentar till den utredning om arbetstidsförkortning som regeringens arbetsgrupp för arbetstidsfrågor igår överlämnade till det ansvariga statsrådet Mona Sahlin. - När nu utredningen blev så tunn blir det upp till remissinstanserna att jobba vidare med konkreta förslag till hur en arbetstidsförkortning ska kunna genomföras. Utan tvekan behövs en arbetstidsförkortning om vi i framtiden ska orka jobba ett helt yrkesliv och både SKTF och TCO har konkreta förslag på hur det skulle kunna genomföras, fortsätter Inger Efraimsson. - Eftersom förutsättningarna är olika för olika branscher och verksamheter måste genomförandet av förkortningen ske genom avtal mellan parterna. Samtidigt måste det dock skapas ett ordenligt politiskt tryck lagstiftningsvägen på parterna för att få fart på processen. Annars kommer de som redan har de tyngsta jobben och de lägsta lönerna att också ha de längsta arbetstiderna, i klartext kvinnorna, menar Inger Efraimsson. - Det är oerhört viktigt att genomförandet av en arbetstidsförkortning lämnar stort inflytande för den enskilde individen att själv påverka arbetstidens längd och förläggning. Dessutom måste möjligheterna till övertidsarbete begränsas, säger Inger Efraimsson. - Rätt genomförd kan en arbetstidsförkortning som tar tillvara de möjligheter som ligger i en välutbildad och stark arbetskraft med stort inflytande och ansvar ge den ökande tillväxt som är en förutsättning för fortsatt välfärd och ett uthålligt arbetsliv, avslutar Inger Efraimsson. SKTF är ett fackförbund för tjänstemän. Vi organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund inom många olika yrken i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård och omsorg. SKTF är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 180 000 medlemmar. Rapporter, undersökningar, pressmeddelanden och annat hittar du på: www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar