Västerås och Hällefors - årets Kulturkommun och årets Uppstickare utsedda!

Västerås och Hällefors - årets Kulturkommun och årets Uppstickare utsedda! För elfte året i rad har SKTF delat ut pris till årets Kulturkommun. I år delades också pris ut till årets Uppstickare. Prisutdelningen ägde rum vid ett kulturkonvent i Ljusdal. - Det har varit ett mycket svårt arbete för juryn att utse den mest lämpade av de fjorton nominerade kommunerna. Juryn har haft många och långa diskussioner men vi har varit eniga i vårt beslut att utse Västerås till Kulturkommun år 2000 och dessutom att utse Hällefors till årets Uppstickare, säger juryns ordförande tillika ledamot av SKTF:s förbundsstyrelse Gunilla Wikman. I Västerås har kulturen en central roll i den kommunala verksamheten och det märks. Västerås har visioner och begreppet kultur får i en ny innebörd och nya perspektiv genom spännande kombinationer. Några exempel är Kopparlunden - ett centrum för kulturutveckling som förenar teknik, kultur och miljö, Växthuset - är nydanande genom sin kulturbrytning av officiell verksamhet och fritt skapande och Vallby friluftsmuseum - ett grönt och levande kulturarv som erbjuder upplevelser för alla sinnen. I Västerås förvandlas visionerna från ord till handling. Hällefors kommun har drabbats hårt av strukturomvandlingar inom stål- och skogsindustrin. Trots detta har amatör kulturen i kommunen fått ökat stöd både i form av lokaler och direkt ekonomiskt stöd. I Hällefors skapar kulturen framtidstro. Kommunen har tagit fasta på att kultur stärker och rustar såväl den enskilde individen som grupper i samhället. Hällefors har satsat på att bygga ut musikskolan till en kulturskola. Kommunen har också satsat på att erbjuda bostadsmiljöer som stimulerar fantasi och kreativitet och den konstnärliga utsmyckningen av parkerna i Hällefors har rönt stor uppmärksamhet. Ett kommande projekt är byggandet av ett nationellt måltidscentrum inom kommunen. I Hällefors har man modet att slå fast att kulturella värderingar ska genomsyra all verksamhet. Priset till årets Kulturkommun delades ut av skådespelaren Jörgen Lantz, ordförande för Artister för fred och Gunilla Wikman. Priset bestod av oljemålningar av konstnärinnan San Lundberg. Vandringspriset, ett glasäpple av konstnären Rune Strand, delades ut av Kerstin Hassner, verksamhetschef i Ljusdals kommun som fick utmärkelsen förra året. SKTF är ett fackförbund för tjänstemän. Vi organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund inom många olika yrken i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård och omsorg. SKTF är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 180 000 medlemmar. För mer information besök: www.sktf.se För mer information: Kontakta Ewa Henriksson, 08-789 63 88 eller 070-574 34 07 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar