Veronica Magnusson omvald till Visions förbundsordförande

Vid Visions förbundsmöte i Malmö gav ombuden i dag Veronica Magnusson förnyat förtroende att leda förbundet i ytterligare fyra år.

Veronica Magnusson valdes till Visions förbundsordförande vid förbundets extra förbundsmöte i november 2014. Hon är 35 år och har suttit i Visions förbundsstyrelse sedan 2008.

Veronica Magnusson är samhällsvetare och har arbetat som socialsekreterare i Norrköping och som borgarrådssekreterare i Stockholms stadshus.

- Jag är så glad över förtroendet! Vision är ett starkt och växande förbund, och jag ser fram emot att fortsätta leda arbetet för nå resultat i frågor som är viktiga för Visions medlemmar. Vision ska påverka framtidens arbetsliv, säger Veronica Magnusson.

- Det handlar om att Visions medlemmar ska ha inflytande över sin arbetssituation och arbetsmiljö. Var och en ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb och känna arbetsglädje, säger Veronica Magnusson.

Visions förbundsmöte äger rum den 29 september till 2 oktober i Malmö. Förbundsstyrelsen består av 12 ledamöter som väljs för en mandatperiod, det vill säga fyra år.

Till den nya förbundsstyrelsen valdes också Ove Jansson (förste vice ordförande), Michael Karlsson (ander vice ordförande), Bengt- Anders Alvenes, Niklas Borg, Dalia Eid, Monika Göl, Katarina Holmqvist, Lars-Åke Josefsson, Hans-Jörgen Kronqvist, Maria Lindeberg och Anna Nilsson.

Bilder på samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen finns på https://vision.se/Om-Vision/Forbundsstyrelsen/.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn: 070- 746 21 24 eller Maria Martinsson, pressekreterare, tfn 070- 65 55 048.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 186 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media