Vision: ”Lönekartläggningar är en del av lösningen”

Regeringen avsätter nio miljoner kronor för att rätta till orättvisa löner mellan kvinnor och män genom lönekartläggningar. Satsningen är välkommen, men det krävs mer än bättre lönekartläggningar för att åtgärda de ojämställda lönerna.

- Vi har länge ansett att lönekartläggningar ska göras varje år. På så sätt kommer frågan om ojämställda löner mellan män och kvinnor upp på bordet och hålls levande i organisationen. Därför är det bra att regeringen nu tar initiativ till en översyn, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision och en av ledamöterna i regeringens delegation för ett jämställt arbetsliv.

- Det är bra att regeringen har aktualiserat problemet med ojämställda löner. Lönekartläggningar är en del av lösningen, men det behövs fler åtgärder. Sedan lagen ändrades och lönekartläggningar bara behöver göras vart tredje år så har utvecklingen gått åt fel håll, säger Annika Strandhäll.

- Regeringens uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen är ett steg i rätt riktning. Samtidigt ska man ha klart för sig att det inte motverkar det stora problemet, det som handlar om att de anställda i kvinnodominerade sektorer och branscher tjänar mindre än dem som har samma yrke i mansdominerade sektorer och branscher. Där har vi det största problemet. Det har sin grund i värderingar och det drabbar både kvinnor och män på ett oacceptabelt sätt, säger Annika Strandhäll.

För ytterligare kommentarer:

Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision, 070 – 280 85 61

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Våra 160000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera