Vision: Hög tid att åtgärda stressen i arbetslivet

Stressen i arbetslivet fortsätter att öka, det visar Arbetsmiljöverkets kartläggning av arbetsorsakade besvär 2016. Stress står för den högsta andelen av arbetsorsakade besvär och är nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män. Bland de yrken som är hårdast drabbade finns socialsekreterare och kuratorer.

Siffrorna, som SCB tagit fram på uppdrag åt Arbetsmiljöverket, visar att socialsekreterare och kuratorer är den grupp som har högst andel besvär på grund av stress, 26,5 procent. Det innebär att mer än var fjärde socialsekreterare och kurator upplever stressorsakade besvär på grund av jobbet.

-  Arbetslivet fortsätter att vara sjukt stressigt, inte minst inom välfärdens yrken. Det är en trend som måste brytas och som vi kan göra något åt. Men det kräver att frågan är prioriterad från den allra högsta ledningen i en organisation och att det sker ett aktivt arbete som involverar medarbetarna på varje enskild arbetsplats, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Bland chefsgruppen är det chefer inom vård och omsorg som är hårdast drabbade av stressrelaterade besvär, 22,3 procent. Genomsnittet bland chefer är 11, 5 procent.

Vision presenterade nyligen en forskningsrapport om chefers förutsättningar och hur personalgruppens storlek påverkar kvalitet och hälsa https://mb.cision.com/Public/1167/2077806/ab3463e98a841ce0.pdf 

Där framgår att chefer inom välfärden har sämre förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap än chefer i övriga branscher. Bland annat har chefer inom välfärden ansvar för betydligt fler anställda än andra chefer och det påverkar såväl verksamhetens kvalitet som medarbetarnas hälsa.

-  Ledarskapet är en nyckel till att vända trenden och minska stressen inom välfärden. Och för att vara en bra chef måste man ha förutsättningar att leda. Det handlar om att ha ett rimligt antal medarbetare och att ha tillgång till ett utvecklat chefsstöd, säger Veronica Magnusson.   

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070- 746 21 24.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 186 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media