Vision: Löneprocessen måste bli tydligare

Medarbetare i kommunala bolag ska ha reallöneökningar. Löneprocessen behöver också bli tydligare så att varje medarbetare kan påverka sin lön genom sin arbetsinstats. Det är några av avtalskraven som Vision i dag överlämnar till arbetsgivaren KFS. 

- Vision vill se en enklare och mer användarvänlig löneprocess. Så många som 70 procent av våra medlemmar inom de kommunala bolagen säger att de inte kan påverka sin lön genom sin arbetsinsats, därför måste kopplingen mellan prestation och lön bli tydligare, säger Jan-Olov Olsson, förhandlande ombudsman i Vision.

Yrkandet innehåller följande krav på förbättringar:

  • Kompetensutveckling: Alla medarbetare ska kunna komma överens med sin chef om en egen plan för kompetensutveckling och det ska finnas tid och resurser för att genomföra den. Det här är särskilt viktigt inom teknik, energi och miljö, eftersom de kommunala bolagen bör ligga i framkant för grön omställning och cirkulär ekonomi.
  • Anställning: Den som jobbat regelbundet hos en arbetsgivare i 24 månader ska erbjudas tillsvidareanställning. Tillsvidareanställning ska vara huvudregel och visstidsanställningar och inhyrning av personal ska ske endast när det finns sakliga skäl.
  • Arbetstid: Möjligheten till jour och beredskap behöver begränsas för att inte medarbetare ständigt ska behöva stå till arbetsgivarens förfogande. Det behövs också en större tydlighet kring när man är i tjänst och när man är ledig.
  • Arbetstidskonto: I tidigare avtal har Vision förhandlat fram en förmånlig arbetstidsförkortning med arbetstidskonto. Vi vill nu höja antalet lediga timmar för alla som har färre än 36 timmar i sitt arbetstidskonto.

Det nya avtalet berör cirka 7000 medlemmar i kommun- och landstingsägda bolag, bland andra elbolag och VA- verk.

Läs yrkandet i sin helhet på vision.se

För ytterligare kommentarer kontakta Jan-Olov Olsson, förhandlande ombudsman, tfn 070- 636 33 09. 

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera