Vision och KFS energi tecknar nytt avtal

Vision har idag tecknat ett ettårigt kollektivavtal med arbetsgivarparten KFS energi. Löneavtalet är sifferlöst och villkorsdelen är i linje med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet berör cirka 4500 anställda i privata energibolag. Lönerevisionen ska gälla från den 1 april i år.

En nyhet är att löneprocessen förtydligats i avtalstexten för att det ska bli lättare för medlemmar, förtroendevalda och chefer att på ett bra sätt hantera samtal, kriterier och övrigt som ingår i processen.

-  Det kan bidra till såväl bättre förståelse för den egna lönen som ett högre utfall. Eftersom avtalet är sifferlöst är det viktigt med en väl fungerande och lättförståelig löneprocess, säger Britta Kärnström, förhandlande ombudsman på Vision.

En förbättring i villkoren är att medlemmar som har skiftarbete numera får mer i plånboken om de behöver jobba övertid på en storhelg. Den som jobbar övertid i direkt anslutning till avslutat ordinarie skift får ersättning motsvarande kvalificerad övertid.

Dessutom har man tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur ett tillsvidareavtal kan se ut. Ett tillsvidareavtal har den fördelen att det ger en långsiktighet i planeringen av verksamheten, vilket skapar arbetsro för såväl arbetsgivare som medarbetare.

Läs mer om avtalet på www.vision.se

 

Vision är ett partipolitiskt oberoende fackförbund med drygt 160 000 medlemmar. Våra medlemmar är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Vision kan spelreglerna på arbetsmarknaden och står bakom dig när du vill ha stöd. Vision ingår i TCO, som är Sveriges största tjänstemannaorganisation med 1,2 miljoner medlemmar. www.vision.se

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37

Pressombudsman Maria Martinsson, mobil 070-655 50 48

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera