Vision talar om arbetsmiljö i Rosenbad

I dag uppmärksammas Världsdagen för arbetsmiljö i regeringskansliet Rosenbad. I samband med det är Vision, som enda fackförbund, inbjudet att berätta om vårt arbetsmiljöarbete. Arbetet omfattar bland annat en unik samtalstjänst, dit medlemmar kan ringa och få professionellt samtalsstöd.

Genom samtalsstödet, som öppnade i januari i år, kan Visions medlemmar få stöd och råd av specialister – kuratorer, psykologer och jurister. Syftet är att ge tidigt stöd i jobbiga situationer och att förebygga sjukskrivningar.

- Internationella studier har visat att på arbetsplatser där samtalsstöd finns ökar både närvaron och arbetsförmågan. Dessutom bidrar det till ett bättre arbetsklimat. Det här är ett sätt att söka nya lösningar för att förbättra våra medlemmars arbetsliv och intresset för tjänsten har hittills varit stort, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

Vision har länge bedrivit ett offensivt arbetsmiljöarbete, inte minst vad gäller den psykosociala arbetsmiljön. En viktig fråga för Vision handlar om individens inflytande, att man kan påverka sin arbetssituation.

- Forskning har visat att den som kan påverka sin arbetsmiljö även mår bättre. När du har möjlighet att påverka ditt arbetsliv bidrar det till förbättrad trivsel och hälsa – du mår bra på jobbet helt enkelt, säger Carola Löfstrand, Visions arbetsmiljöspecialist som i dag ska berätta om Visions arbetsmiljöarbete i Rosenbad.

Den psykosociala arbetsmiljön är ett område där det händer mycket just nu. Bland annat håller Arbetsmiljöverket på att ta fram en föreskrift. Där bör man uppmärksamma det lagförslag som Vision har lagt fram mot trakasserier i arbetslivet. Förslaget har fått stöd av såväl politiker som de fackliga centralorganisationerna TCO, LO och Saco.

- Vid en undersökning som gjordes bland Visions skyddsombud 2012 visade det sig att de tio viktigaste insatsområdena inom arbetsmiljön alla handlade om psykosocial arbetsmiljö. Från stress, inflytande och organisationsförändringar till kränkande särbehandling. En konkret föreskrift kan göra skillnad genom att motivera och vägleda arbetsgivarna att arbeta strategiskt och förebyggande, säger Carola Löfstrand.

För ytterligare frågor och kommentarer:

Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision, 070 – 280 85 61

Carola Löfstrand, arbetsmiljöspecialist Vision, 070 – 384 48 44

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Våra 160000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar