Visions medlemmar i Kungsbacka får rätt om tjänsteresa

Vision och Kungsbacka kommun har träffat en förlikning om den tjänsteresa som sju medlemmar beordrades att åka på och som de senare blev beskattade för. Därmed får medlemmarna ekonomisk ersättning för sina skattekostnader samt ett skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

Totalt innebär det cirka 5500-6000 kronor per medlem. Visions jurist, Åsa Tillberg, är glad över att kunna ge medlemmarna ett positivt besked:

- Det känns bra att medlemmarna äntligen får ekonomisk ersättning för de utgifter som arbetsgivaren har orsakat dem. Jag är också nöjd med att de får en extra slant eftersom ärendet dragit ut så långt på tiden. Vårt mål har hela tiden varit att de ska gå skadefria ur det här.

Det var i augusti 2007 som 156 anställda vid det kommunala Elof Lindälvsgymnasiet i Kungsbacka åkte på en tjänsteresa till Budapest i Ungern. Efter hemkomsten granskade kommunens revisorer resan och konstaterade att det var oklart om resan var skattepliktig eller inte. När Skatteverket gjorde en granskning kom man fram till att programmet för resan inte innehöll tillräckligt mycket arbete och att den därför skulle förmånsbeskattas.

Efter lokala och centrala tvisteförhandlingar stämde Vision Kungsbacka kommun i Arbetsdomstolen våren 2012. Nu har alltså parterna kommit fram till en förlikning. 

-  Jag är nöjd å medlemmarnas vägnar. Man ska inte behöva betala för att jobba. Våra medlemmar beordrades iväg på en tjänsteresa och det är orimligt att de själva ska hålla koll på om en resa kan förmånsbeskattas i efterhand. Det är arbetsgivarens ansvar, säger Åsa Tillberg.

För ytterligare information, kontakta Åsa Tillberg, förbundsjurist, tfn 070 - 510 51 53

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Våra 160000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera