Åland samordnar mötesturism

Visit Åland startar upp ERUF-projektet Åland Convention Bureau för att satsa mer på målgruppen MICE. ÅCB ska fungera som samordnare av mötesturismen inom den infrastruktur som redan finns på Åland.

Nu gör det åländska näringslivet en långsiktig satsning på mötesturism.

- MICE är en prioriterad målgrupp i den åländska turiststrategin och infrastrukturen finns redan på Åland. Vi kan erbjuda allt från moderna kongressanläggningar till unika skärgårdskonferenser och till och med en egen konferensö, säger Tiina Björklund verksamhetsansvarig vid ÅCB från 2 maj.

Det småskaliga är Ålands styrka även inom MICE, oberoende om antalet konferensgäster är 2000 eller 20 personer. Logistiken är enkel, gruppen hålls samlad och naturen är nära oberoende var på Åland man konfererar. All närproducerad, ren och frisk mat ger konferensen eller mötet extra kvalitet, framhåller Tiina Björklund vid ÅCB.

Tiina Björklund kommer att bygga upp verksamheten för Åland Convention Bureau. Hon har en diger erfarenhet av nordisk turism, marknadskommunikation och projektledning. Hon kommer närmast från en långvarig tjänst som marknads- och avdelningschef inom finanssektorn. I styrgruppen för Åland Convention Bureau sitter representanter för de tio viktigaste konferensanläggningarna på Åland.

Åland Convention Bureau är en neutral part och icke vinstdrivande organisation som sköter allt från första kontakt och visningar till helomfattande offerter på boende, mat och kringaktiviteter. ÅCB tillhandahåller också presentationsmaterial och representerar hela Åland. Modellen bygger på ett nätverk av ambassadörer och rekommendationer.

För mer information vänligen kontakta:

Verksamhetsansvariga Tiina Björklund vid ÅCB tel +358 (0)40 717 8426 eller mejl conventions@visitaland.com

Hon är på plats på mässan Kongressi i Helsingfors i Visit Ålands monter onsdag 17.4 mellan kl 11 och 17.

Pressansvariga Gabriella Nordlund på tel +358 40 728 3330 eller mejl gabriella.nordlund@visitaland.com

358 40 728 3330

gabriella.nordlund@visitaland.com

Storagatan 8

AX-22100 Åland, Finland

www.visitaland.com

Taggar:

Om oss

Visit Åland

Prenumerera

Dokument & länkar