Åttonde upplagan av World Robotic Sailing Championship, Åland världsmästare i segelrobottävling

Åttonde upplagan av World Robotic Sailing Championship har avslutats med en dag i perfekta väderförhållanden utanför Sjökvarteret i Mariehamn, Åland, Finland. Evenemanget inleddes med International Robotic Sailing Conference den 31 augusti, då forskare från hela världen inklusive USA, Japan, Kina och många delar av Europa presenterade sitt arbete kopplat till seglande robotar. Resten av veckan ägnades åt seglingstävlingar, där självstyrande båtar tävlade i olika utmaningar

Lag från Frankrike, Norge, Åland, Schweiz och Wales har deltagit i tävlingarna. Slutligen stod lag IfA Autonomous från ETH Zürich i Schweiz som segrare i mikrosegelbåtsklassen, och i segelbåtsklassen vann Åland Sailing Robots från Högskolan på Åland i hård kamp med ENSTA Bretagne

Ett ökande antal forskare försöker lära sina båtar den komplexa uppgiften att segla. De bästa ruttbesluten, perfekt hantering av ständigt förändrande vindförhållanden och timing vid kryss och gipp är några färdigheter som en autonom segelbåt behöver bemästra.

En robotsegelbåt kan autonomt styra mot ett givet mål utan mänsklig kontroll eller intervention. Den optimala rutten beräknas beroende på strategiska mål och väderparametrar. Roder och segel styrs autonomt för att hålla en kurs och utföra manövrer som slag och gipp. Segelbåtar har en dynamisk omgivning och självstyrande segelbåtar måste snabbt kunna svara på förändrade omständigheter i miljön. Information från sensorer (GPS, kompass, vindsensor etc.) måste analyseras av intelligenta reglermekanismer.

För bilder och mer information, vänligen kontakta Annica Grönlund.

Visit Åland

PR ansvarig

Mobil: 358 40 7283330

E-mail: annica.gronlund@visitaland.com

 www.visitaland.com

Storagatan 8

AX-22100 Åland, Finland

www.visitaland.com

Om oss

Visit Åland

Prenumerera

Dokument & länkar