Kastelholmssamtal om fred 2017

Med Finland som granne

– gränser och gränslöshet under 100 år 

När Ålands fredsinstitut för tredje gången arrangerar Kastelholmssamtal om fred uppmärksammas Finlands 100-årsjubileum. 2017 års samtal hålls under rubriken "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år". Kastelholmssamtalen är återkommande samtal om fred, under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen som dessutom medverkar i samtalen vissa år.  

Samtalen 2017 hålls den 30 mars, på Ålands demilitariseringsdag. I ett samtal som rör sig mellan förflutenhet och framtid diskuteras hur grannarna ser på Finlands utveckling och hur Finland ser på grannarnas.

När Finland blev självständigt 1917 fick Sverige, Ryssland och andra länder runt Östersjön och i Norden en ny granne. Något senare blev Åland självstyrt, och Finland fick därmed en ”intern granne”, i en process som även engagerade omvärlden. Vad har de senaste hundra åren medfört för grannskapet och vad kan vi tro om det kommande seklet, i ljuset av det första? Vilka relationer och identiteter kommer Finland, Åland och grannarna runt Östersjön att utveckla i ett grannskap av förändring i en allt mer gränslös värld?

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett panelsamtal på Kastelholms slott, där framstående politiker, diplomater och forskare diskuterar årets tema under ledning av en moderator. Publiken består av ett hundratal inbjudna gäster från närområdet. Efter slottssamtalet fortsätter diskussionen i rundabordsform på närliggande restaurang Smakbyn. Vid detta samtal är allmänheten välkommen att delta i diskussionen tillsammans med panelen och publiken från slottet.

Kastelholmssamtalen 2017 arrangeras med stöd av Ålands landskapsregering, Svenska folkskolans vänner, Letterstedtska föreningen och Kulturfonden för Sverige och Finland. Kastelholmssamtalen 2017 är anslutna till det officiella Finland 100-programmet. Dokumentation från tidigare Kastelholmssamtal finns på fredsinstitutets hemsida: http://www.peace.ax/sv/seminarier-a-foerelaesningar/kastelholmssamtal

Visit Åland

PR Manager

Mobil +358407283330

Email: annica.gronlund@visitaland.com

 www.visitaland.com

Storagatan 8

AX-22100 Åland, Finland

www.visitaland.com

Taggar:

Om oss

Visit Åland

Prenumerera

Dokument & länkar