Kastelholmssamtal om fred 2017 Med Finland som granne gränser och gränslöshet under 100 år

När Ålands fredsinstitut för tredje gången arrangerar Kastelholmssamtal om fred uppmärksammas Finlands 100-årsjubileum. 2017 års samtal hålls under rubriken "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år". Kastelholmssamtalen är återkommande samtal om fred, som hålls under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen, som dessutom medverkar i samtalen vissa år.

 

 

 

 

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett panelsamtal på Kastelholms slott, där framstående politiker, diplomater och forskare diskuterar årets tema under ledning av en moderator. Publiken består av ett hundratal inbjudna gäster från närområdet. Efter slottssamtalet fortsätter diskussionen i rundabordsform på närliggande restaurang Smakbyn. Vid detta samtal är allmänheten välkommen att delta i diskussionen tillsammans med panelen och publiken från slottet.

Samtalen 2017 hålls den 30 mars, på Ålands demilitariseringsdag. Årets slottspanel består av tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors från Finland, tidigare framtidsminister Kristina Persson från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils Petter Gleditsch från Norge.

I ett samtal som rör sig mellan förflutenhet och framtid diskuteras hur grannarna ser på Finlands utveckling och hur Finland ser på grannarnas. När Finland blev självständigt 1917 fick Sverige, Ryssland och andra länder runt Östersjön och i Norden en ny granne. Något senare blev Åland självstyrt, och Finland fick därmed en ”intern granne”, i en process som även engagerade omvärlden. Vad har de senaste hundra åren medfört för grannskapet och vad kan vi tro om det kommande seklet, i ljuset av det första? Vilka relationer och identiteter kommer Finland, Åland och grannarna runt Östersjön att utveckla i ett grannskap av förändring i en allt mer gränslös värld? 

Kastelholmssamtalen 2017 arrangeras med stöd av Ålands landskapsregering, Svenska folkskolans vänner, Letterstedtska föreningen och Kulturfonden för Sverige och Finland. Kastelholmssamtalen 2017 är anslutna till det officiella Finland 100-programmet

Dokumentation från tidigare Kastelholmssamtal finns på fredsinstitutets hemsida. 

Slottspanelen 2017

Tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors

Astrid Thors är vicehäradshövding och finländsk politiker aktiv i Svenska folkpartiet. Hon har varit Europaparlamentariker och riksdagsledamot, migrations- och EU-minister i Finlands regering (2007-2011) samt Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE:s högkommissarie angående nationella minoriteter (2013-2016).

Tidigare framtidsminister Kristina Persson

Kristina Persson är utbildad ekonom och socialdemokratisk politiker. Fram till 2016 var hon minister med ansvar för strategi- och framtidsfrågor i Sveriges regering. Hon har också varit riksdagsledamot, ledamot av Europaparlamentet, landshövding i Jämtlands län och vice riksbankschef. Hon har dessutom varit ordförande i Föreningen Norden och i tankesmedjan Global utmaning, vilken hon grundade år 2005. 

Ambassadör René Nyberg

René Nyberg är finländsk diplomat som bland annat varit ambassadör i Moskva och Berlin. Nyberg började arbeta i Utrikesministeriets tjänst år 1971. Han arbetade i Sovjetunionen största delen av 70-talet. Under 80-talet ägnade han sig mycket åt nordisk säkerhetspolitik, vilket han även skrev en bok om. Nyberg avslutade sin diplomatiska karriär 2008 och var därefter VD för East Office of Finnish Industries (2008-13), ett företag som främjar finsk industris intressen på den ryska handelsmarknaden.

Professor Nils Petter Gleditsch

Nils Petter Gleditsch är professor emeritus i statsvetenskap och har i många år arbetat som professor och forskare vid bland annat Peace Research Institute Oslo (PRIO) och Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Hans ofta kvantitativa forskning har behandlat allt från nedrustning till klimatförändringarnas samband med konflikter.

Program för Kastelholmssamtalen 30.3.2017
13.00-15.00 Panelsamtal på Kastelholms slott – endast för inbjudna gäster
15.00-15.30 Presstillfälle på Kastelholms slott – panelen träffar media
15.00-16.00 Kaffe i restaurang Smakbyn – för alla deltagare
16.00-18.00 Rundabordssamtal i restaurang Smakbyn – deltagarna från slottet + andra intresserade som anmält sig

 

Panelsamtalet på slottet

Endast för inbjudna gäster. Samtalet på slottet filmas.

Moderator för panelsamtalet på slottet är Ålands fredsinstituts direktör, professor Kjell-Åke Nordquist.

 

Rundabordssamtalet – anmälan för allmänheten 27.2-19.3

Panelen deltar, liksom delar av publiken från slottet.

Moderator vid rundabordssamtalet är Ålands fredsinstituts forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark. Vid rundabordssamtalet gör ett antal kommentatorer – som kommer att presenteras senare - var sitt inlägg som publiken och panelen från slottet är välkomna att kommentera.

Allmänheten är välkommen. Det finns cirka 40 öppna platser. Anmälan öppnar 27.2 och hålls öppen till 19.3 eller så länge det finns platser kvar.  Anmälan görs online på länken: https://www.lyyti.in/Rundabordssamtal17

 

Pressackreditering före 20.3

För ackreditering vänligen kontakta projektledare Susann Simolin, susann@peace.ax, tel. +358 18 15570, +358 (0)400 989 570 – senast den 20 mars.

Ålands fredsinstitut

Ålands fredsinstitut är en oberoende stiftelse som arbetar med forskning, utbildning och information inom områdena fred, konflikt och konfliktlösning. Fokus ligger på frågor om självstyrelse, minoriteter och säkerhet, med utgångspunkt i Ålands särställning. Fredsinstitutet anordnar regelbundet seminarier och workshops. Mer information om Ålands fredsinstitut finns på hemsidan www.peace.ax.

 

Visit Åland

PR Manager

Mobil +358407283330

Email: annica.gronlund@visitaland.com

 www.visitaland.com

Storagatan 8

AX-22100 Åland, Finland

www.visitaland.com

 

Taggar:

Om oss

Visit Åland

Prenumerera

Dokument & länkar