Visit Ålands samarbete med Visit Finland bär frukt igen

Visit Ålands samarbete med Visit Finland gav Silverskärs Sviskär synlighet i samband med att Visit Finland sökte och premierade finländska stjärnprodukter i början av 2017. Nu bär Visit Ålands samarbete med Visit Finland och Hungry for Finland frukt igen.

Som en del av Finlands 100-års jubileum arrangerade Hungry for Finland, Finlands strategi för utveckling av matturismen, en nationell tävling för att premiera innovativa produkter och upplevelser inom matturism. Tävlingen utlystes under perioden januari-mars och riktade sig till företag och organisationer.

På basen av kriterier för deltagandet lyfte Visit Åland en handfull åländska matprodukter och -upplevelser. Sammanlagt sickade finska företag och organisationer in 73 bidrag, varav 13 bidrag gick vidare till final. En vinnare, tre finalister för en betydande turisminsats och två finalister med ett hedersomnämnande är nu utsedda.

Skördefesten på Åland gick hela vägen till en final och premieras idag som en av tre finalister i kategorin En betydande turisminsats. Prisutdelningen sker vid Arbets-och näringsministeriets årliga turismseminarium i Helsingfors onsdagen den 6 september. Liz Mattsson, Skördefesten på Åland, är på plats för att ta emot priset.

-Det är fantastiskt roligt att vinna ett pris på nationell nivå. Det visar att flera års investering och målmedvetet arbete bär frukt och att vi har en konkurrenskraftig upplevelse. Det här priset ger Skördefesten riktigt bra exponering, säger Liz Mattson, verksamhetsledare för Skördefesten på Åland.

- Visit Åland har samarbetat närmare med Visit Finland i ett par år nu. Det är helt klart att de har muskler som vi bara kan drömma om och att Åland får en helt annan synlighet när vi samarbetar, säger Camilla Sommarström, destinationsutvecklare på Visit Åland.

*Hungry for Finland är Finlands matstrategi som lades fram under våren 2015, framtagen i samarbete med Visit Finland tillsammans med Finska jordbruks-och skogsbruksministeriet. Yrkeshögskola Haaga –Helia fick i uppdrag att koordinera och utveckla strategin under 2015-2017.

Visit Åland

PR Manager

Mobil +358407283330

Email: annica.gronlund@visitaland.com

 www.visitaland.com

Storagatan 8

AX-22100 Åland, Finland

www.visitaland.com

 

Om oss

Visit Åland

Prenumerera