Bloggosfären ger svaret: Sverige är funktionellt, coolt och vetenskapligtDe senaste årens explosionsartade tillväxt av sociala medier har gjort en aldrig tidigare anad mängd användargenererad information tillgänglig på Internet. Varje dag söker människor information och diskuterar det som intresserar dem.

VisitSweden har låtit Kairos Future finkamma över 10 miljoner blogginlägg och 9 miljoner Google-sökningar i 12 länder under förra året, för att ta reda på vilken Sverigebild som cirkulerar på nätet. 70 000 av inläggen har handlat om Sverige. Det är i grannländerna som intresset är som störst, medan internetanvändarna i Ryssland och Kina inte ägnar Sverige någon större uppmärksamhet.

- En av de vanligaste diskussionerna om Sverige på nätet har handlat om samhället, musiken, litteraturen, företagen och svenska värderingar, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden. Men i Norge, Danmark och Finland, där intresset är som störst, är man mest nyfiken på att resa hit.

Diskussionerna präglades under 2009 mycket av aktuella ämnen, som försäljningen av Saab och Zlatan Ibrahimovics flytt till Barcelona, men ett antal övergripande Sverigebilder bryter ändå igenom. På bloggportaler som Blogspot, Wordpress och Technocrati pratas det om det funktionella Sverige med fokus på design och funktion och företag som IKEA, Volvo och Ericsson, det moderna och coola Sverige, med nutida svenska artister som Lykke Li och Basshunter, IT-företag som Spotify och Skype och svensk stil och innovation samt vetenskapslandet Sverige med koppling till forskning och Nobelpriset.

VisitSweden kommer med hjälp av fakta från rapporten att förfina marknadsföringen av varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser ytterligare. De målgrupper som VisitSweden vänder sig till är resvana och internetmogna personer som söker nya och spännande upplevelser.

För mer information om VisitSweden | www.visitsweden.com/partner

För ytterligare information | kontakta Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00 Carla Aguirre, analyschef, tel 0705-45 16 60 Bo Söderström, informationsdirektör, tel 0739-44 73 91VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen utgår från en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 13 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Vi väljer rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt marknadskanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring. Utländska besökare spenderar 91 miljarder kronor i Sverige, vilket är mer än exporten av personvagnar och järn och stål. Svensk turistnäring sysselsätter nästan 160 000 personer (räknat i helårsverken). (Källa siffror: Tillväxtverket. Gäller för 2008.)

VisitSweden | Sveavägen 21 | Box 3030 | 103 61 Stockholm | Tel 08-789 10 00 | Fax 08-789 10 31 info.se@visitsweden.com | www.visitsweden.com | org.nr 556500-7621Pressinformation | 2010-06- 06

Prenumerera

Dokument & länkar