Citat

Andelen utländska besökare har ökat med drygt 3 procent, vilket är glädjande. Exportvärdet för besöksnäringen vad gäller utländska besökare ökar ständigt. Förra året var den 120 miljarder, alltså dubbelt så mycket som Sveriges stål- och järnexport tillsammans.
Eva Östling, vd Visita
En höjning av restaurangmomsen kommer inte bara slå mot näringen utan självklart också mot privatpersoner. Restaurangerna kommer tvingas höja priserna och då kommer efterfrågan minska. Färre kommer äta på restaurang.
Eva Östling, vd Visita
Arbetsgivaravgiften för unga tredubblades under föregående år och dagens förslag innebär att besöksnäringen än en gång hotas av ökade kostnader, en dubbelstöt. Det vore helt fel väg att gå då det riktar ett slag mot integrationsmotorn i Sverige.
Eva Östling, vd Visita
Den svenska besöksnäringen växer så det knakar. Exportvärdet för besöksnäringen vad gäller utländska besökare var förra året 120 miljarder, alltså dubbelt så mycket som Sveriges stål- och järnexport tillsammans.
Eva Östling, vd Visita
Besöksnäringen är Sveriges integrationsmotor. 37,5 procent av alla anställda inom hotell och restaurang är utlandsfödda.
VISITABAROMETERN 2017
Vi har fall från sommaren där restauranger polisanmälts för olaglig dans. Det är fullkomligt befängt att polis lägger resurser på detta år 2017.
Eva Östling, vd Visita
I en tid när vi behöver skapa fler jobb genom bättre förutsättningar för svensk besöksnäring så är vi glada att Jonas Siljhammar valt att komma till oss som VD
Maud Olofsson, ordförande för Visita
Om Sverige satsar på besöksnäringen så kan exportvärdet öka med 30 miljarder. Det motsvarar alltså 20 000 nya arbetstillfällen
Eva Östling, vd Visita
Vi på Visita menar att Sverige kan bli världens mest hållbara destination
Eva Östling, vd Visita
Årets märke på 6,5 procent är högt, speciellt för en bransch med små marginaler, men såväl Visita som Unionen vill ta sitt ansvar och har kommit överens om att hålla fast vid det
Eva Östling, vd Visita.
Jag vill lära mig mer om besöksnäringens betydelse för jobben och inte minst integrationen.
Laila Naraghi, riksdagsledamot
Björn Arnek, branchekonom Visita
Hotellföretagens syn på lönsamheten har aldrig varit så positiv sedan Konjunkturinstitutet började redovisas uppgifter för hotellnäringen år 2003.
Sverige blir allt starkare som besöksmål och vi har potential att bli ännu starkare.
Eva Östling, vd Visita
− Tillväxtanalys bild stämmer väl överens med de signaler som vi får från våra medlemsföretag.
Eva Östling, vd på Visita
Momssänkningen har gjort det mindre intressant för oseriösa företag att bedriva restaurangverksamhet och gynnat de seriösa restaurangföretagen
Eva Östling, vd på Visita
I ett tufft konjunkturläge är det en arbetsmarknadspolitisk framgång
Eva Östling, vd på Visita
Gymnasie-SM är ett utmärkt sätt för våra framtida kockar, hotellchefer och hovmästare att pröva sina vingar
Peter Thomelius, utbildningschef, Visita
– Vi vill veta vad som är viktigt för hotellgästerna och om det finns regionala och nationella skillnader bland gästernas önskemål och behov. Det kommer styra oss när vi reviderar våra kriterier
Rikard Bergsten, klassificeringschef, Visita
100 miljarder är en milstolpe och en viktig signal om tjänstesektorns och besöksnäringens växande betydelse för svensk ekonomi.
Eva Östling Ollén, vd på Visita
- Sedan momsen sänktes vid årsskiftet har den utbetalade lönesumman i restaurangsektorn ökat med motsvarande 6 000 heltidsjobb. Det är inte en svag sysselsättningseffekt
Eva Östling Ollén, vd för Visita
Besöksnäringens betydelse för svensk ekonomi fortsätter att öka. Varje år växer besöksnäringen och på tio år har omsättningen ökat med 76 procent och sysselsättningen med 24 procent. Att regerigen då väljer att sänka marknadsföringsbidraget är ett hårt slag mot näringen och Sverige.
Eva Östling Ollén, VD Visita
Restaurangbranschen fortsätter att växa starkt och går mot strömmen och nyanställer
Björn Arnek
Det är ett dyrt avtal, men en strejk hade kostat både företagen och de anställda otroligt mycket mer. Jag är mycket glad att vi lyckades komma överens med facket till slut
Eva Östling Ollén, vd Visita
Vårt namnbyte är ett steg på vägen mot att öka medvetenheten om besöksnäringens betydelse för den svenska samhällsekonomin
Eva Östling Ollén, vd, Visita