Flygskatt skulle hämma den svenska besöksnäringen och turistexporten

"Svensk besöksnäring genererar jobb och tillväxt i hela landet. Det måste bli lättare och billigare för turister att komma till Sverige. En flygskatt skulle hämma svenska besöksnäring och turistexport." säger Eva Östling VD Visita i en kommentar till att regeringen öppnar upp för flygskatt.

Regeringen har idag gett direktiv till en utredning om flygskatt. Eva Östling, VD Visita, kommenterar:

-  En flygskatt till Sverige gör det dyrare för utländska turister att resa till Sverige. Sverige ligger geografiskt långt upp i Europa men konkurrerar om samma turister som alla andra länder. Vi måste vara konkurrensmässiga. Att lägga en flygskatt på resor inom Sverige hämmar besöksnäringen utanför storstäderna.

-  Utländska besökare blir allt viktigare för svensk export. Besöksnäringen är en av Sveriges största tjänstexportnäringar. Exportvärdet av svensk turism är ca 97 miljarder kronor – detta kan jämföras med järn- och stålindustrins 50 miljarder.

-  Danmark och Holland har tagit bort testat flygskatt men tagit bort den då de samhällsekonomiska effekterna var negativa. 

-  Svensk besöksnäring genererar jobb och tillväxt i hela landet. Det måste bli lättare och billigare för turister att komma till Sverige. En flygskatt är helt fel väg att gå.

Erik Bratthall, Presschef Visita

Tel: 0702 16 47 75

e.bratthall@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5000 medlemsföretag med sammanlagt 6200 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita -Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se

Prenumerera