Fortsatt svag restaurangkonjunktur

Januarimätningen för restaurangnäringen motsvarar den lägsta nivå som uppmätts sedan hösten 2009. Hotellföretagens förväntningar på efterfrågan låg relativt stilla på en hög nivå i januarimätningen. 

Visita sammanställer i Besöksnäringens konjunkturbarometer utvalda indikatorer för utvecklingen bland företag verksamma inom besöksnäringen. Detta baseras på Konjunkturinstitutet månatliga konjunkturbarometer.

Restaurangnäringens syn på efterfrågan på kort sikt försämrades kraftigt under januari. För tredje månaden i rad har dessutom en majoritet av företagen negativa förväntningar på antal anställda för branschen i stort, säger Björn Arnek chefsekonom Visita.

Trenden har varit vikande sedan augusti 2015. Januarimätningen motsvarar den lägsta nivå som uppmätts sedan hösten 2009.

- Det finns flera orsaker till att restaurangnäringen ser negativt på framtiden. De personalintensiva restaurangföretagen är oroliga för lönekostnadsökningar både beroende av höjda arbetsgivaravgifter och inför avtalsrörelsen, säger Eva Östling VD.

Konfidensindikatorn för hotellnäringen sjönk något i årets första konjunkturmätning, men ligger fortfarande på en hög nivå historiskt sett.

- Förändringarna var små jämfört med december både i synen på antal anställda och efterfrågan på företagens tjänster. Nivån är fortsatt hög i ett historiskt perspektiv, säger Björn Arnek chefsekonom Visita.

Erik Bratthall, Presschef Visita

Tel: 0702 16 47 75

e.bratthall@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5000 medlemsföretag med sammanlagt 6200 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita -Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se