HÄNDER IDAG: Hela Värmlands besöksnäring samlas i Karlstad

Organisationerna Svensk Turism, Arena för Tillväxt, Svensk Handel, Tillväxtverket, Visita och Visit Sweden gör tillsammans med Visit Värmland en gemensam kraftansamling för att lyfta besöksnäringens största möjligheter och utmaningar. Satsningen är en del av en Sverigeturné för näringen och idag torsdagen den 5:e november är det dags för Värmlands besöksnäring. Över 120 personer från företag, organisationer, kommun och region är anmälda.

Tillsammans med deltagarna arrangeras en dag om besöksnäringens betydelse för regionens framtid. Ett tillfälle för politiker, tjänstemän och näringens aktörer att mötas för att bygga gemensam kunskap och hitta vägar för en fortsatt positiv och kreativ utveckling av regionen. Flera inspirerande entreprenörer och näringsidkare berättar om sina verksamheter och tankar kring Värmlands attraktionskraft.

- I Värmland är besöksnäringen väldigt viktig för tillväxt och utveckling i hela regionen. Besöksnäringens Sverigeturné sker i Värmland i samband med det årliga Turismtinget som har 20-årsjubileum i år. Vi kommer att betona vikten av långsiktighet och samarbete. Det finns stor potential i Värmlands rika kultur- och naturarv och vi kraftsamlar nu för att utveckla besöksnäringen ännu mer de kommande 20 åren, säger Laila Gibson, VD, Visit Värmland.

- Besöksnäringen är Sveriges största tjänsteexportnäring med ett exportvärde på 96,5 miljarder kronor. För att förstå hur stort värdet är kan man jämföra med järn- och stålindustrins exportvärde på 47 miljarder, säger Magnus Nilsson ordförande Svensk Turism.

- Sedan år 2000 har besöksnäringen skapat 50 000 nya jobb och med rätt förutsättningar kan vi fortsätta att skapa tillväxt och arbetstillfällen över hela landet, säger Eva Östling VD på Visita. 

Dagen är till för alla som är en del av besöksnäringen och för de som arbetar aktiv med en fortsatt hållbar utveckling av näringen. Målsättningen är att dagen ska öka kännedomen om: 

• besöksnäringens omfattning, utveckling och potential 
• de nationella organisationerna och deras verksamheter 
• utmaningarna besöksnäringen möter i lokalsamhället 
• utmaningarna besöksnäringen möter nationellt och internationellt 

Tid: Idag torsdagen den 5:e november kl. 12:30- 17:00  

Plats: Karlstad Congress Culture Centre

Tina Loncaric, Kommunikatör, Visita
0767 81 55 65
t.loncaric@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5000 medlemsföretag med sammanlagt 6200 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita -Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se

Prenumerera