Höjda arbetsgivaravgifter för unga riskerar jobben

Hotell- och restaurangbranschen har räddat ungdomsjobben under lågkonjunkturen. Tack vare de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga ökade antalet ungdomar sysselsatta inom hotell- och restaurangbranschen med 10 procent under 2009. Detta samtidigt som sysselsättningen för samma grupp minskade med 7,5 procent i Sverige, visar en ny studie.

Arbetslösheten bland ungdomar är betydligt högre i Sverige än i övriga Europa och ungdomarna har även drabbats hårdare än äldre av den globala finanskrisen.
Dock går hotell- och restaurang mot andra branscher och anställer fler unga, vilket gör branschen till en av de absolut viktigaste för ungdomar på den svenska arbetsmarknaden. Inom hotell- och restaurangnäringen är mer än en tredjedel av alla anställda under 25, vilket till stor del tillskrivs de sänkta arbetsgivaravgifterna för anställda upp till och med 25 år.

Studien Konsekvenser av höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar, som gjorts av Kreicbergs Utredning och Opinion på uppdrag av SHR, visar att en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, som de rödgröna föreslår, skulle leda till att personalkostnaderna för hotell- och restaurangbranschen höjdes med cirka tre procent. Kostnadsökningen skulle i sin tur sannolikt leda till att en majoritet av företagen i den lönsamhetssvaga hotell- och restaurangbranschen gick med förlust, med personalminskningar som följd vilket brukar drabba ungdomar hårt.

– Tack var de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga har vår bransch hållit sysselsättningen bland ungdomar uppe. Om sänkningen skulle slopas finns en stor risk att de jobb som tillkommit under de senaste åren försvinner, säger Eva Östling Ollén, vd för SHR.

I studien har man tittat på hur en höjning av arbetsgivaravgifterna skulle påverka företag i olika branscher. Det visade sig att skillnaderna är mycket stora. I exempelvis tillverkningsindustrin skulle ett avskaffande av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga ha marginell betydelse, personalkostnaderna skulle endast öka med drygt en halv procent. Däremot i hotell- och restaurangbranschen skulle personalkostnaderna öka med cirka 3 procent.

– Om man tar bort nedsättningen av arbetsgivaravgifterna skulle man direkt bestraffa de företag som satsat och nyanställt under lågkonjunkturen, säger Eva Östling Ollén.

Studien Konsekvenser av höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar (pdf, 11 sidor) finns att hämta här www.shr.se/arbetsgivaravgiftforunga

För högupplöst bild på Eva Östling Ollén, se www.shr.se/bildbank

För mer information och kommentarer, kontakta gärna:
Eva Östling Ollén, vd SHR, 070-3871900, e.ostlingollen@shr.se

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. SHR samlar drygt 4 000 medlemsföretag med sammanlagt 5 500 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är SHR:s huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. SHR är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv.
Presskontakt: Lars Nylander, 08-762 74 22,
l.nylander@shr.se

Taggar:

Prenumerera