Östergötlands besöksnäring samlas i Linköping

Organisationerna Svensk Turism, Arena för Tillväxt, Svensk Handel, Tillväxtverket, Visita och Visit Sweden gör tillsammans med Region Östergötland en gemensam kraftsamling för att lyfta besöksnäringens möjligheter och utmaningar. Satsningen är en del av en Sverigeturné för näringen och på fredag den 29:e januari är det dags för Östergötlands besöksnäring. Drygt 100 personer är anmälda!

Tillsammans arrangeras en dag om besöksnäringens betydelse för Östergötlands framtid. Ett tillfälle för politiker, tjänstemän och näringens aktörer att mötas för att bygga gemensam kunskap och hitta vägar för en fortsatt positiv och kreativ utveckling av regionen. Flera inspirerande entreprenörer och näringsidkare berättar om sina verksamheter och tankar.

Datum: 29 januari 2016

Tid: 09.00–13.00

Plats: Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Dagen är till för alla som är en del av besöksnäringen och för de som arbetar aktiv med en fortsatt hållbar utveckling av näringen. Målsättningen är att dagen ska öka kännedomen om:

  • besöksnäringens omfattning, utveckling och potential
  • de nationella organisationerna och deras verksamheter
  • utmaningarna besöksnäringen möter i lokalsamhället
  • utmaningarna besöksnäringen möter nationellt och internationellt

Om besöksnäringen:

- Besöksnäringen är Sveriges största tjänsteexportnäring med ett exportvärde på 96,5 miljarder kronor. För att förstå hur stort värdet är kan man jämföra med järn- och stålindustrins exportvärde på 47 miljarder, säger Magnus Nilsson ordförande i Svensk Turism.

- Sedan år 2000 har besöksnäringen skapat 50 000 nya jobb och med rätt förutsättningar kan vi fortsätta att skapa tillväxt och arbetstillfällen över hela landet, säger Eva Östling VD på Visita.

Erik Bratthall, Presschef Visita

Tel: 0702 16 47 75

e.bratthall@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5000 medlemsföretag med sammanlagt 6200 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita -Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se

Prenumerera