Restaurangbranschen växte kraftigt 2012 - DN använder bristfällig statistik

SCB:s Arbetskraftsundersökning är en metod med för stora felmarginaler för att mäta sysselsättningen i restaurangbranschen. Resultatet varierar mycket kraftigt beroende på vilken månad som mäts. Den mest tillförlitliga mätmetoden är SCB:s lönesummestatistik som är en totalundersökning.

DN redovisade i veckan statistik från Statistiska centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökning gällande antalet sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen i april 2011 jämfört med samma månad 2013. Arbetskraftsundersökningen är en urvalsundersökning och har en stor felmarginal när det gäller utvecklingen i en så liten bransch som hotell- och restaurangbranschen.

Enligt DNs tolkning av AKU är antalet sysselsatta oförändrat mellan dessa två månader. DN väljer att inte redovisa att felmarginalen i dessa siffror, till skillnad från lönesummans utveckling, är väldigt stor då de är baserade på en urvalsundersökning.

I april 2013 redovisar AKU att antalet sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen var 138 700 med en felmarginal på plus minus 14 000. I maj redovisar AKU en ökning av antalet sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen jämfört med maj 2011 på 5 800.

Visita har därför valt att titta på lönesummestatistiken från SCB, som omfattar samtliga utbetalda löner i branschen och som är en löpande totalundersökning. Därmed är lönesummestatistiken den mest tillförlitliga av olika undersökningar som mäter sysselsättningsutvecklingen i olika branscher. Lönesumman rensat för löneutveckling ger då ett mycket bra mått på utvecklingen av antalet arbetade timmar och därmed antalet anställda i branschen

Förra året ökade lönesumman inom branschen med 8,9 procent, medan den för hela arbetsmarknaden ökade med fyra procent. Omräknat till helårsanställningar motsvarar det en ökning med 6 000 för första året.

För mer information och kommentarer, kontakta gärna:

Thomas Laurell, Public Affairs, Visita, 076-829 03 47, t.laurell@visita.se

Clara Nilsson, tf pressekreterare, 08-762 74 34, c.nilsson@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5000 medlemsföretag med sammanlagt 6200 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita -Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar