Restaurangerna skapar ungdomsjobben i Västra Götaland

I dag står cirka 140 000 unga utanför arbetsmarknaden. Men utan hotell- och restaurangnäringen skulle arbetslösheten bland ungdomar varit betydligt högre. I Västra Götaland var den årliga sysselsättningstillväxten inom hotell- och restaurangbranschen mellan 2000 och 2008, 3,1 procent jämfört med 1,2 procent för övriga branscher. Andelen ungdomar som 2008 jobbade inom hotell- och restaurangbranschen i Västra Götaland var 60,3 procent mot 30,6 för övriga branscher. Det visar en ny undersökning som Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR) låtit WSP Analys och Strategi genomföra.  

SHR har låtit analysföretaget WSP Analys och strategi granska hotell- och restaurangbranschens betydelse för sysselsättningen i Sverige. Mellan 2000 och 2008 ökade sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen med 24 procent. I övriga branscher ökade sysselsättningen med 7 procent. När det gäller sysselsättningen bland ungdomar under denna period ökade den med 19 procent i hotell- och restaurangbranschen samtidigt som den stod helt stilla i övriga branscher (0 procent).

Särskilt viktig som arbetsgivare är hotell- och restaurangbranschen i mindre och utsatta regioner med hög arbetslöshet. Hotell- och restaurangbranschen växer starkt i alla regioner, till skillnad från övriga branscher där sysselsättningstillväxten avtar ju mindre regionen blir. På många mindre orter är hotellen och restaurangerna de enda företag som anställer ungdomar överhuvudtaget. I Västra Götaland var den årliga sysselsättningstillväxten inom hotell- och restaurangbranschen mellan 2000 och 2008, 3,1 procent jämfört med 1,2 procent för övriga branscher. Andelen ungdomar som 2008 jobbade inom hotell- och restaurangbranschen i Västra Götaland var 60,3 procent mot 30,6 för övriga branscher.

- Hotell- och restaurangbranschen är en motor för sysselsättningstillväxten. Utan hotell- och restaurangbranschen skulle ungdomsarbetslösheten vara ännu högre än vad den är idag, säger Eva Östling Ollén, vd på SHR.

Rapporten visar också att ungdomar drabbas hårdare än andra grupper vid lågkonjunkturer. Under finanskrisen 2008-2009 steg ungdomsarbetslösheten från 14 procent till 20 procent samtidigt som den totala arbetslösheten ökade från 6,1 procent till 8,4 procent. Vill man förhindra att ungdomsarbetslösheten återigen skjuter i höjden är det nödvändigt med finanspolitiska stimulansåtgärder som riktar sig till ungdomar. En sänkning av restaurangmomsen skulle innebära uppemot 10 000 arbetstillfällen som främst skulle gå till ungdomar. Den nuvarande finanskrisen är ingen orsak att vänta med reformen, tvärtom, menar Eva Östling Ollén.

– Hotell- och restaurangbranschen ger tusentals ungdomar en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. I dag står cirka 140 000 unga människor utan jobb och möjlighet att få in en fot i arbetslivet. Tyvärr kan den siffran växa ytterligare om finanskrisen slår till med full kraft mot Sverige också. En politisk satsning i form av en momssänkning är en satsning på våra ungdomars framtid, säger Eva Östling Ollén.

För mer information och kommentarer, kontakta gärna:

Eva Östling Ollén, vd SHR, 070 - 3871900

Christer Johansson, ordförande SHR Västra, 0705-22 60 13

Årlig sysselsättningstillväxt mellan 2000 och 2008

Hotell/restaurang Övriga branscher
Stockholms län 2,1% 1,1%
Uppsala län 2,8% 1,6%
Södermanlands län 2,4% 0,9%
Östergötlands län 2,5% 0,7%
Jönköpings län 1,9% 0,8%
Kronobergs län 3,6% 1,3%
Kalmar län 2,6% 0,5%
Gotlands län 4,6% 0,2%
Blekinge län 1,1% 0,5%
Skåne län 3,7% 1,3%
Hallands län 4,2% 1,8%
Västra Götalands län 3,1% 1,2%
Värmlands län 2,0% 0,5%
Örebro län 3,8% 0,7%
Västmanlands län 2,6% 0,2%
Dalarnas län 3,0% 0,8%
Gävleborgs län 3,2% 0,4%
Västernorrlands län 1,9% 0,5%
Jämtlands län 4,2% 0,7%
Västerbottens län 2,2% 1,0%
Norrbottens län 3,2% 0,9%

Andel anställda per län och bransch 2008

Län Andel ungdomar Hotell/restaurang Andel ungdomar Övriga branscher
Stockholms län 57,1% 31,7%
Uppsala län 57,1% 29,6%
Södermanlands län 57,9% 27,3%
Östergötlands län 55,4% 28,3%
Jönköpings län 58,6% 30,0%
Kronobergs län 55,3% 30,4%
Kalmar län 54,9% 26,2%
Gotlands län 58,3% 23,6%
Blekinge län 56,0% 27,0%
Skåne län 59,3% 29,4%
Hallands län 60,0% 28,8%
Västra Götalands län 60,3% 30,6%
Värmlands län 56,8% 25,8%
Örebro län 57,1% 28,6%
Västmanlands län 57,5% 27,4%
Dalarnas län 55,5% 25,7%
Gävleborgs län 52,0% 25,7%
Västernorrlands län 57,5% 26,3%
Jämtlands län 55,3% 27,4%
Västerbottens län 63,1% 30,2%
Norrbottens län 56,5% 26,6%

 

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. SHR har cirka 4 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 5 500 verksamheter inom hotell, restaurang och övrig besöksnäring. SHR:s medlemsföretag står för omkring 75 procent av hotell- och restaurangbranschens totala omsättning.
Presskontakt: Björn Lundell, 0708-96 90 12, b.lundell@shr.se

Prenumerera

Dokument & länkar