Sänk restaurangmomsen och rädda jobben

Den förvärrade finanskrisen har gjort att röster nu höjs för att regeringen ska avvakta med att genomföra sänkningen av restaurangmomsen. Det vore ett misstag som kraftigt kan förvärra ungdomsarbetslösheten, säger Eva Östling vd för Sveriges hotell- och restaurangföretagare.

Regeringen har tidigare föreslagit att restaurangmomsen ska sänkas till samma nivå som momsen på den mat som köps i affärerna. Med en sänkt restaurangmoms skulle uppemot 10 000 arbetstillfällen kunna skapas.

        Den nuvarande finanskrisen är ingen orsak att vänta med reformen, tvärtom. Är det någon gång som regeringen måste satsa så är det nu. Nu är det läge för en finanspolitisk stimulansåtgärd som riktar sig till våra ungdomar. En sänkning av restaurangmomsen skapar och räddar våra ungdomars jobb, säger Eva Östling Ollén, vd för Sveriges hotell- och restaurangföretagare.

I juni var drygt 140 000 ungdomar utan jobb, enligt SCB. En majoritet av dessa ungdomar har endast en grundskoleutbildning. Allt färre branscher erbjuder idag arbetstillfällen för unga som av olika skäl inte kan eller vill studera vidare. Hotell- och restaurangbranschen tillhör undantagen och anställer varje år tusentals ungdomar. I förhållande till sin storlek är hotell- och restaurangbranschen en av de största ungdomsarbetsgivarna och en mycket viktig aktör när det gäller att få in ungdomar på arbetsmarknaden. En tredjedel av alla anställda i hotell- och restaurangbranschen är under 25 år.

        Utan hotell- och restaurangbranschen skulle ungdomsarbetslösheten vara ännu högre än vad den är idag. Sänks momsen kan vi anställa 10 000 till, säger Eva Östling Ollén, vd på SHR.

För mer information och kommentarer, kontakta gärna:

Eva Östling Ollén, VD, SHR, 070-3871900, e.ostlingollen@shr.se

Björn Lundell, pressekreterare, SHR, 08-762 74 22, 0708-96 90 12, b.lundell@shr.se

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. SHR har cirka 4 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 5 500 verksamheter inom hotell, restaurang och övrig besöksnäring. SHR:s medlemsföretag står för omkring 75 procent av hotell- och restaurangbranschens totala omsättning.
Presskontakt: Björn Lundell, 0708-96 90 12, b.lundell@shr.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar