SHR/Visitas avtalskrav

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR/Visita) har idag överlämnat sina avtalskrav till sin fackliga motpart HRF. SHR/Visita föreslår ett avtal på 12 månader med löneökningar som motsvarar industrins ”märke”, på 2,6 procent.

SHR/Visitas avtalskrav i korthet
12 månaders avtalslängd

Högst 2,6 procent i lönepåslag

Inga höjningar av ingångslönerna

Individuell och lokal fördelning av löneökningar

Separat avtal om yrkesintroduktion/lärlingssystem

De svenska ingångslönerna tillhör de högsta i Europa och ingångslönerna i hotell- och restaurangbranschen är bland de högsta i Sverige. Ingångslönerna har under flera år höjts på bekostnad av den totala löneutvecklingen i branschen. År 2000 var ingångslönen 80 procent av genomsnittslönen, 2011 var ingångslönen 90 procent av genomsnittslönen. SHR/Visita vill i årets avtalsrörelse bryta denna negativa utveckling. 

        Våra medlemsföretag tycker inte att det är rimligt att en så stor del av löneutrymmet läggs på ingångslönerna. De vill i stället kunna satsa på och belöna medarbetare som utvecklats i sin yrkesroll. Med det nuvarande avtalet är inte detta möjligt och vi vill därför i det nya avtalet öka möjligheterna till en mer individuell lönesättning, säger Pontus Sjöstrand, förhandlingschef på SHR/Visita.

HRFs yrkande i korthet
11 månaders avtalslängd
960 kr i lönepåslag (5,2 procent på årsbasis)
Stopp för ”säsongsanställningar” och andra flexibla anställningsformer

        HRF kräver dubbelt så mycket än vad man kommit överens om på majoriteten av de övriga avtalsområdena. Det är orimligt i en bransch som har betydligt lägre lönsamhet än de flesta andra sektorer, säger Eva Östling Ollén, vd på SHR/Visita

        Säsongsanställningar är livsviktiga för att man ska kunna bedriva näringsverksamhet i till exempel fjällvärlden. Om HRF står fast vid detta krav kan det få allvarliga och negativa konsekvenser för hela skidnäringen, säger Eva Östling Ollén.

För ytterligare information:
Eva Östling Ollén, vd, SHR/Visita
08-762 74 01
Pontus Sjöstrand, förhandlingschef, SHR/Visita
08-762 74 39

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar