Ungdomar och utlandsfödda vinnare på momssänkning i Gävleborg

Under 2012 växte restaurangbranschen med drygt 8000 jobb. Mer än hälften av jobben gick till personer som var 24 år eller yngre. 3198 av jobben gick till personer som inte var födda i Sverige. Det visar den senaste registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) från SCB.

-       Visita har i två tidigare rapporter konstaterat att restaurangbranschen vuxit med tusentals jobb sedan momsen på restaurangmat sänktes 2012. Det har dock inte tidigare varit möjligt att redovisa vilka som fått dessa jobb. Men nu har SCB presenterat den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken för 2012, vilket gör det möjligt att på detaljnivå granska vilka som anställdes i restaurangbranschen under momssänkningens första år.

Gävleborgs län

I Gävleborgs län växte restaurangbranschen med 6.8 procent vilket motsvarar 167 jobb. 70 av de jobben gick till personer mellan 16-24 år. 76 av de totalt 167 jobben gick till utlandsfödda.

Ungdomar
Antalet anställda i restaurangbranschen ökade under 2012 med nästan 9 procent vilket motsvarar drygt 8000 anställda över hela Sverige. Mer än hälften (4075) av de nya jobben gick till personer som var 24 år eller yngre. I 19 av de 21 länen i Sverige ökade antalet anställda som var mellan 16–24 år procentuellt mer än antalet 25 år och äldre. Total ökade antalet yngre personer i restaurangbranschen med 12,7 procent. På övriga arbetsmarknaden var ökningen för motsvarande grupp 3,1 procent.

Utlandsfödda
Av de nya jobb som tillkom i restaurangbranschen under 2012 gick 3198 till personer som inte var födda i Sverige. Största procentuella ökningen av anställda födda utomlands var i Västernorrlands län. I ytterligare två län, Blekinge län och Västerbottens län var ökningen över 20 procent. I 20 av 21 län var den procentuella ökningen av antalet anställda födda utomlands större i restaurangbranschen jämfört med övriga arbetsmarknaden.

– Restaurangbranschen är en viktig inkörsport till arbetsmarknaden för både unga och för utlandsfödda. Det är mot dessa grupper som oppositionens förslag om en fördubblad restaurangmoms och en fördubblad arbetsgivaravgift slår, säger Eva Östling, vd på Visita.

Resultaten kan studeras i detalj i Visitas rapport Vem fick jobben?

Tabell 1                  Procentuell utveckling av antalet anställda i olika åldergrupper 2012 i           restaurangbranschen och på övriga arbetsmarknaden

Restaurangbranschen Övrig arbetsmarknad
16-24 år 25- år Totalt 16-24 år 25- år Totalt
Riket 12,7 7,4 9,4 3,1 1,0 1,2
Stockholms län 15,2 8,3 10,4 4,8 2,1 2,4
Uppsala län 19,1 6,7 11,4 5,1 1,6 2,0
Södermanlands län 9,7 8,1 8,7 1,7 0,4 0,5
Östergötlands län 13,3 4,0 7,6 3,2 0,7 1,0
Jönköpings län 10,0 10,8 10,5 -0,4 0,3 0,2
Kronobergs län 17,2 10,7 13,6 1,6 0,1 0,3
Kalmar län 12,0 7,7 9,5 1,5 -0,2 0,0
Gotlands län 3,8 -0,6 1,6 0,4 -0,7 -0,5
Blekinge län 11,6 3,9 7,0 -1,8 -0,2 -0,3
Skåne län 10,4 7,7 8,8 2,1 0,9 1,0
Hallands län 14,1 6,6 10,2 3,6 1,1 1,4
Västra Götalands län 12,3 6,9 9,0 2,2 1,2 1,3
Värmlands län 11,6 9,0 10,0 4,4 0,1 0,5
Örebro län 9,8 7,7 8,5 4,2 0,3 0,8
Västmanlands län 16,3 5,1 9,4 1,8 0,8 0,9
Dalarnas län 7,2 8,7 8,1 1,3 0,1 0,3
Gävleborgs län 8,1 6,0 6,8 1,0 -0,2 -0,1
Västernorrlands län 12,0 7,8 9,5 4,7 0,1 0,5
Jämtlands län 17,9 2,8 8,5 1,4 0,2 0,3
Västerbottens län 11,1 10,0 10,5 7,7 0,8 1,6
Norrbottens län 6,6 3,7 4,8 6,1 0,9 1,5

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (SCB)

Tabell 2        Procentuell utveckling av antalet anställda 2012 födda i Sverige respektive utomlands i restaurangbranschen och på övrig arbetsmarknad

Restaurangbranschen Övrig arbetsmarknad
Svenskfödda Utlandsfödda Svenskfödda Utlandsfödda
Riket 8,7 10,8 0,8 4,4
Stockholms län 11,2 9,6 1,6 5,3
Uppsala län 11,1 12,0 1,5 5,3
Södermanlands län 6,3 14,6 0,3 2,6
Östergötlands län 7,5 8,0 0,6 4,5
Jönköpings län 8,2 15,5 0,0 1,7
Kronobergs län 12,0 17,5 0,1 1,5
Kalmar län 9,4 10,3 -0,2 1,9
Gotlands län 2,6 -3,6 -0,9 7,7
Blekinge län 3,2 21,6 -0,6 2,6
Skåne län 6,5 14,2 0,5 3,9
Hallands län 9,7 11,7 1,2 3,2
Västra Götalands län 9,4 8,2 0,8 4,3
Värmlands län 8,2 14,6 0,3 3,0
Örebro län 7,5 10,9 0,4 3,5
Västmanlands län 10,4 7,7 0,5 3,2
Dalarnas län 5,5 16,3 0,1 3,1
Gävleborgs län 5,0 11,7 -0,3 3,7
Västernorrlands län 5,5 23,8 0,3 5,0
Jämtlands län 9,3 5,3 0,1 4,8
Västerbottens län 7,4 20,5 1,3 6,9
Norrbottens län 2,8 11,6 1,3 4,5

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (SCB)

Tabell 3        Antalet och den procentuella utvecklingen av anställda i              restaurangbranschen 2012 födda i Sverige respektive utomlands

Antal[1] Procent
Svenskfödda Utlandsfödda Svenskfödda Utlandsfödda
Riket 4 920 3 198 8,7 10,8
Stockholms län 1 653 1 216 11,2 9,6
Uppsala län 227 114 11,1 12,0
Södermanlands län 82 80 6,3 14,6
Östergötlands län 198 84 7,5 8,0
Jönköpings län 125 104 8,2 15,5
Kronobergs län 91 53 12,0 17,5
Kalmar län 118 40 9,4 10,3
Gotlands län 15 -4 2,6 -3,6
Blekinge län 24 41 3,2 21,6
Skåne län 464 423 6,5 14,2
Hallands län 188 67 9,7 11,7
Västra Götalands län 922 383 9,4 8,2
Värmlands län 110 84 8,2 14,6
Örebro län 116 74 7,5 10,9
Västmanlands län 119 51 10,4 7,7
Dalarnas län 83 77 5,5 16,3
Gävleborgs län 91 76 5,0 11,7
Västernorrlands län 73 86 5,5 23,8
Jämtlands län 76 12 9,3 5,3
Västerbottens län 108 90 7,4 20,5
Norrbottens län 37 47 2,8 11,6

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (SCB)


[1] Summerar inte till den totala ökningen av antalet anställda då det saknas uppgift kring var några av de anställda är födda.

Tina Loncaric, Kommunikatör, Visita
08-762 74 68
t.loncaric@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5000 medlemsföretag med sammanlagt 6200 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita -Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se

Prenumerera

Dokument & länkar