Visita hoppas på konstruktiva förhandlingar

Visita har idag växlat avtalsyrkanden med sin motpart Hotell- och restaurangfacket (HRF). Visita vill ha ett treårigt avtal och kan acceptera ett avtalsvärde motsvararande industrins märke på 6,8 procent. Visita vill också ha ett avtal som ger fortsatt större utrymme åt lokal och individuell lönebildning.

        Vi har under det senaste året kommit långt i att tillsammans med facket skapa arbetsmodeller och verktyg för lokal och individuell lönesättning. Förhoppningsvis kan vi ta några steg till i årets avtalsrörelse mot ett löneavtal som sätter individen i centrum. Det förväntar sig våra uppdragsgivare - företagen och medarbetarna inom besöksnäringen, säger Eva Östling, vd på Visita.

Utöver ett treårigt avtal med ett avtalsvärde som motsvarar industrins ”märke” på 6,8 procent vill Visita ha ett avtal som sätter individen och individens prestationer i fokus. HRF yrkar på löneökningar motsvarande 9,75 procent och att ingångslönerna ska öka med lika mycket som övriga löner. Dessutom vill man kraftigt begränsa arbetsgivarnas flexibilitet vid schemaläggning av personalens arbetstider och även begränsa arbetsgivarens möjligheter att visstidsanställa.

– HRFs yrkande ligger långt över ”märket”. I lönefrågan står vi inledningsvis väldigt långt ifrån varandra. När det gäller schemaläggning och arbetstider är det en absolut nödvändighet för våra medlemsföretag med den flexibilitet som finns idag. Det går inte alltid att förutse en månad i förväg hur många gäster som kommer, säger Eva Östling.

Eva Östling hoppas dock att årets förhandlingar ska bli konstruktiva och leda till ett avtal som utvecklar besöksnäringen och dess medarbetare.

      Industriavtalet sätter ramarna för vår avtalsrörelse. Men inom dessa ramar vill vi ha en öppen dialog med HRF om hur vi tillsammans kan utveckla branschen och få våra duktiga medarbetare att stanna kvar. Vi vill förhandla och ska nu analysera HRFs yrkanden noga, säger Eva Östling.

Visitas avtalskrav i korthet
3-årigt avtal
6,8 procent i avtalsvärde
Fokus på lokal lönebildning och individens prestationer

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:

Eva Östling, vd, Visita
08-762 74 01

Pontus Sjöstrand, förhandlingschef Visita
08-762 74 39

Björn Lundell, pressekreterare, Visita

0708-96 90 12

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5000 medlemsföretag med sammanlagt 6200 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita -Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se

Prenumerera

Dokument & länkar