Extraljuset Rayzer lyser upp vägarna – inifrån bilen

Idag presenteras en mindre revolution inom ljustillbehör för bilar – extraljuset Rayzer. Till skillnad från traditionella extraljus placeras Rayzer inuti bilen, bakom backspegeln. Kombinationen av placeringen, avancerad ljusteknik och design kommer att revolutionera marknaden när det gäller extraljus.

Med Rayzer elimineras de brister som finns i traditionella extraljus samtidigt som den med sin unika placering tar tillvara extraljusens potential. Stöldrisken minskar samtidigt som risken för stenskott, parkeringsskador och nedsmutsning av ljusen undviks. Glasen, som skyddar reflektorerna, förblir rena och därför är ljusbilden ostörd, vilket ökar säkerheten. Den höga placeringen är unik och gör att ljusen blir extra effektiva och eliminerar slagskuggor, som kan uppstå vid gupp och backkrön, samt det vanligtvis hårt upplysta körfältet precis framför bilen, som försämrar mörkerseende.

Förbättrad säkerhet för fotgängare
Fler och fler länder lagstiftar mot extraljus monterade som utskjutande föremål på bilen. Skälet är att extraljus ofta anses vara en säkerhetsrisk då de i ogynnsamma fall kan orsaka svåra skador på fotgängare och andra oskyddade trafikanter. Rayzers placering inne i bilen eliminerar den risken helt.

Automatisk avbländning
Rayzer är utrustad med två ljusstarka Xenonlampor med mycket lång livslängd. Det nya extraljuset är synkroniserat med bilens helljus och bländas automatiskt av vid möte för att inte blända mötande trafik. Om ljusbilden behöver förändras, som vid körning med tungt släp, kan Rayzers reflektorer enkelt justeras manuellt i både sid- och höjdled för att uppnå optimal ljusbild. Detta kan till och med göras under körning.

Snabb och flexibel montering
Rayzer monteras enkelt på vindrutans insida bakom backspegeln och döljs till stor del av backspegeln och lämnar förarens sikt ostörd. En och samma Rayzer flyttas lätt mellan olika bilar genom dockningsfästet som sitter på vindrutan.

Företaget bakom innovationen är svenska Visualeyes från Sundsvall och Rayzer har både utvecklats, testats och formgivits i Sverige.

Tillgänglighet och pris
För mer information om Rayzer samt återförsäljare och distributörer, se www.visualeyes.com

Prenumerera