Flytta molekyler med fingrarna

Att med fingrarna kunna flytta molekyler och samtidigt känna deras kraft, att kunna obducera hjärtan virtuellt på patienter som avlidit i hjärtinfarkt eller att lättare kunna samordna journaler och andra patientpapper med hjälp av en digital arbetsskiva.

Det är några av de 13 projekt som finansiärerna av programmet Visualisering i en första ansökningsomgång nu gett klartecken till. Projekten – inom områdena medicin, teknik, kultur och samhällsplanering – får vardera 200 000-300 000 kronor, sammanlagt tre miljoner kronor.

– Vi har fått avsevärt fler projektansökningar än vad vi räknat med. Många av dem är så spännande att vi har beslutat att i första omgången satsa på fler projekt än vad vi ursprungligen tänkt, säger Håkan Eriksson, KK-stiftelsen, som ansvarar för programmet.

Invest in Sweden Agency, KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, VINNOVA och Vårdalstiftelsen driver tillsammans forskningsprogrammet Visualisering.

Programmet Visualisering – som består av demonstratorprojekt, mötesplatser och visionskonferenser – omfattar totalt 85 miljoner kronor under en femårsperiod. Till detta kommer en finansiering på minst ett 20-tal miljoner kronor från näringslivet

Målet är att Sverige ska inta en internationellt ledande position inom visualisering vad gäller forskning, utveckling av nya tillämpningar och nya affärsmöjligheter för produkter och tjänster.

Olika metoder för visualisering är viktiga verktyg för att i bilder och sinnesupplevelser presentera de stora och komplexa datamängder som produceras i samband med forskning, vid simuleringar, inom hälso- och sjukvården, vid produktutveckling, produktion och logistik samt vid uppbyggnaden av informationsdatabaser.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Håkan Eriksson, KK-stiftelsen, programansvarig för Visualisering, 08-56 64 81 51.

Prenumerera

Dokument & länkar