22-25 mars - Vattenaktiviter på Visualiseringscenter C

Vatten är förutsättningen för allt liv på jorden och internationella världsvattendagen den 22 mars riktar varje år uppmärksamheten till vikten av vatten och verkar för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Världsvattendagen uppmärksammas av Norrköping Vatten, nätverket Spira och Visualiseringscenter C som också fortsätter med vattenaktiviteter för allmänheten hela helgen.

Visualiseringscenter C uppmärksammar Världsvattendagen genom att erbjuda biofilmen Oceans på Cnema, den egenproducerade domfilmen En varmare värld i domteatern och fria visningar i utställningen VATTEN – en värld av liv. På fredag finns en klimatforskare från SMHI på plats som kan svara på besökarnas frågor och alla som besöker centret får en klimatsmart vattenflaska och bjuds på smaksatt vatten från Norrköping Vattens bar.

- Visualisering är ett viktigt verktyg som används inom klimatforskning säger Katarina Sperling tf VD på Visualiseiringscenter C. Klimat och hållbarhet är ett aktuellt tema och något vi lyfter både i våra utställningar och i programverksamheten under 2012, vi välkomnar allmänheten i helgen då vi passar på att göra extra aktiviteter i samband med Världsvattendagen fortsätter Katarina.

Mer information vattenaktiviteter på Visualiseringscenter C
http://www.visualiseringscenter.se/index/sv/#22-25%2f3%20Vaerldsvattendagarna

Om Världsvattendagen
Internationella Världsvattendagen hålls årligen den 22 mars för att fokusera uppmärksamheten på vikten av vatten och att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. I år är temat: ”Hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion”.

Kontakt
Magdalena Allgren, Marknadsansvarig
011-15 63 20, magdalena.allgren@visualiseringscenter.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter och en publik mötesplats med utställningar, en domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C har som mål att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute. Mer om centret på http://www.visualiseringscenter.se                            

Taggar:

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Prenumerera