Astronomins dag på C

Den 18 oktober firas Astronomins dag i hela landet och på Visualiseringscenter C erbjuds ett fullspäckat domprogram med rymdtema, rymdbilstävling i Moonbot Challenge samt guidning i utställningen Rymdresan som baseras på Christer Fuglesangs upplevelser. Under dagen visas även en interaktiv föreställning, KOSMOS 3D, där publiken bestämmer vart i universum resan ska gå. Denna visning presenteras av professor, tillika konsortiedirektör Anders Ynnerman.

Program
12.00 Astronaut
12.45 Moonbot Challenge
13.30 Kosmos 3D
14.30 Guidning i utställningen Rymdresan
15.00 Rymdresan 3D

Detta är Astronomins dag
Astronomins dag och natt koordineras av Svenska Astronomiska Sällskapet. Astronomins dag och natt utropades för första gången år 2012 efter ett förslag från sällskapets ordförande 2011. Evenemanget gick av stapeln 13 oktober det året och det arrangerades då hela 35 evenemang på totalt 22 olika orter i hela Sverige. Astronomins dag och natt återkommer för tredje året den 18 oktober 2014.

Astronomins dag och natt ska återkomma varje år för att göra det underbara med astronomi tillgängligt för alla i hela Sverige. Alla är välkomna att ordna astronomiska evenemang: föreningar, individer, forskare, amatörastronomer, företag, institut, skolor och högskolor.
(Från: www.astronominsdag.se/om-astronomins-dag)

För mer information:
Andreas Anglesjö
Programansvarig Visualiseringscenter C
011-15 63 03
andreas.anglesjo@visualiseringscenter.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter – ett publikt Science center med utställningar, en 360° domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute Swedish ICT. Mer om centret på http://www.visualiseringscenter.se

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Prenumerera

Media

Media