Viktigt samarbete kring: VÄRLDSVATTENDAGEN 22 mars 2012

Internationella Världsvattendagen hålls årligen den 22 mars för att fokusera uppmärksamheten på vikten av vatten och att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. I år är temat: ”Hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion”.

Första initiativet till en internationell dag att fira vatten togs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio år 1992. Varje år har Världsvattendagen ett tema för att lyfta en särskild vattenfråga över hela världen. Norrköping Vatten AB, Visualiseringscenter C OCH Norrköping kommuns Spira nätverket gör en gemensam insats för att lyfta frågan kring vattenkonsumtion som man vanligtvis tar för givet. Ca 1 miljard människor svälter idag och vi ser att mat- och vattenresurserna inte kommer att räcka till. Vad kan vi göra här i Norrköping?


PROGRAM
17.00   
Vi bjuder på gott smaksatt kranvatten tillsammans med en ekologisk, närproducerad och vegetarisk tallrik.
18.00
  
Föreläsning i Domen av Per Gyberg ”Tio skäl att strunta i miljön”. Att det finns problem med hur vi använder och fördelar jordens resurser vet alla men hur vi ska komma tillrätta med problemen är en mer känsligare sak att diskutera.
18.45
Film i Domen. ”En varmare värld”. Vad är det som händer med vårt klimat och varför? Vad kan vi göra för att påverka jordens framtida klimat? Varför är det så svårt att enas i världen kring klimatfrågor?
19.15
VATTEN – en värld av liv på Visualiseringscenter C. Utställningen berör en av samtidens mest angelägna frågor, vårt klimat, och består av flera delar varav en är Mattias Klums senaste fototuställning The Coral Eden.


Är du journalist och vill delta: Anmäl dig till louise.flygt@norrkopingvatten.se 011-15 37 36

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C  är ett upplevelse- och kunskapscenter  och en publik mötesplats
med utställningar, en domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskninglokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C har som mål att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Centret, som ligger mitt i det unika Industrilandskapet i centrala Norrköping, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och The Interactive Institute. Mer om centret påwww.visualiseringscenter.se

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Prenumerera