Om oss

Vitartes ambition är att vara det ledande projektutvecklingsbolaget inom Life Science. Med gedigen kunskap och övertygelse utvecklar vi hållbara Life Science-fastigheter som integrerar sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv i kunskapskluster. Syftet är att med fastigheter som instrument möjliggöra och främja samverkan mellan verksamheter och därmed skapa ett betydande mervärde för våra hyresgäster. Namnet Vitartes kommer från latinet där Life Science fritt översatt blir Vita Artes. Vitartes AB ägs till lika delar av Hemsö Fastighets AB och SveaNor Fastigheter AB. I Vitartes kombineras Hemsös kompetens avseende förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter med SveaNors projektutvecklingskompetens och erfarenhet inom Life Science.