VITARTES – Ett projektutvecklingsbolag med fokus på Life Science

Ett nytt projektutvecklingsbolag med fokus på fastigheter för Life Science-sektorn har bildats. Bolaget har projekt i direkt anslutning till NKS i Solna, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt i Haninge.

Hemsö Fastighets AB och SveaNor Fastigheter AB har tidigare kommunicerat bildandet av ett gemensamägt projektutvecklingsbolag. Nu står det klart att bolagets namn blir Vitartes AB och att nyckelpersoner rekryteras från ägarbolagen, bland annat VD och vice VD. Steinar Stokke, tidigare VD i SveaNor blir VD och Peter Alvemur som senast varit biträdande regionchef och projektutvecklingsansvarig på Hemsö tar positionen som vice VD i det nya bolaget.

Vitartes AB ägs till lika delar av Hemsö och SveaNor. Bolaget förfogar över mark motsvarande en projektvolym om ca 170 000 kvm. Bolagets syfte är att med fastigheter som instrument främja och möjliggöra samarbeten mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv. Färdigställda projekt kommer att förvaltas och ägas av Hemsö.

För vidare frågor hänvisas till

Steinar Stokke – VD, Vitartes AB               076-880 54 53

Vitartes är ett projektutvecklingsbolag med fokus på fastigheter inom sektorn för Life Science. Bolaget ägs till lika delar av Hemsö Fastighets AB och SveaNor AB. Med anledning av att Hemsö är predestinerad ägare och förvaltare för de utvecklade fastigheterna konsolideras Vitartes AB till 100 % i Hemsökoncernen.

Om oss

Vitartes ambition är att vara det ledande projektutvecklingsbolaget inom Life Science. Med gedigen kunskap och övertygelse utvecklar vi hållbara Life Science-fastigheter som integrerar sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv i kunskapskluster. Syftet är att med fastigheter som instrument möjliggöra och främja samverkan mellan verksamheter och därmed skapa ett betydande mervärde för våra hyresgäster. Namnet Vitartes kommer från latinet där Life Science fritt översatt blir Vita Artes. Vitartes AB ägs till lika delar av Hemsö Fastighets AB och SveaNor Fastigheter AB. I Vitartes kombineras Hemsös kompetens avseende förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter med SveaNors projektutvecklingskompetens och erfarenhet inom Life Science.

Dokument & länkar