Vitecs årsredovisning publicerad på hemsidan

 

En pdf-version av Vitecs årsredovisning för 2012 finns att ladda ner här: http://www.vitec.se/investorrelations/Pages/arsredovisningar.aspx. Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från Vitec via E-post till ir@vitec.se eller via brev till Vitec Software Group AB, Box 7965, 907 19 Umeå.

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39.

 

Disclamer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 11 april 2013.

 

  

 

 

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Prenumerera