Vitec förvärvar Minator

Vitec förvärvar Minator Vitec har idag avtalat om förvärv av samtliga aktier i Minator AB i Malmö. IT-företaget Minator AB marknadsför egenutvecklade programvaror och tjänster till fastighetsbranschen och industriföretag. Affären, som ger ett positivt resultattillskott efter goodwill-avskrivningar redan 2000, innebär att Vitecs omsättning ökar från dagens 20 Mkr till ca 40 Mkr och att antalet medarbetare ökar till drygt 40. Minator är ett mycket välskött bolag med stark ledning och en stabil kundbas. Resultatet före skatt uppgick 1999 preliminärt till drygt 2 Mkr på en omsättning av ca 20 Mkr. Minator har framgångsrikt etablerat sig som IT-leverantör inom segmentet medelstora allmännyttiga bostadsföretag där Vitec tidigare saknat ett starkt fotfäste. Med bolagets lokalisering i Malmö tillförs Vitec dessutom en stark position på den expansiva och geografiskt viktiga marknaden i Öresundsregionen. Detta är Vitecs tredje förvärv inom drygt ett år och ett viktigt steg i bolagets strävan att aktivt driva strukturförändringen i branschen för IT-stöd till fastighetsmarknaden. "Den kompetens och den helhetssyn på kundens behov som Minator representerar i kombination med Vitecs marknadsorientering och affärsutvecklingsstrategi ger utmärkta förutsättningar för en stark utveckling av Vitecs position som leverantör av IT-stöd till fastighetsmarknaden", säger Lars Stenlund, VD i Vitec. Affären betalas med kontanter och cirka 200.000 nyemitterade Vitec-aktier. Vitecs affärsidé är att genom egna värdeskapande IT-lösningar höja lönsamhet och konkurrenskraft hos kunderna. Vitec är noterat på Aktietorget. http://www.vitec.se Kontaktperson: Lars Stenlund tel:070-659 49 39 lars.stenlund@vitec.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00040/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00040/bit0001.doc

Dokument & länkar