Årsredovisning 2014

Idag publicerar Vitrolife Årsredovisning 2014 (på svenska) samt Summary Annual Report 2014 (på engelska). Dokumenten bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängliga på www.vitrolife.com .

Summeringen på engelska är ett kortare dokument som sammanfattar huvudpunkterna i Årsredovisning 2014, men är ingen ersättning för den och innehåller inte all information som behövs för att ge full förståelse för koncernens resultat, finansiella position och framtidsutsikter, vilket ges i Årsredovisning 2014, som kan laddas ner på www.vitrolife.com .

Distribution av de tryckta årsredovisningarna kommer att ske per post under vecka 17 till de aktieägare och andra intressenter som begärt utskick.

Tryckta årsredovisningar kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com , telefon
031-721 80 00 eller e-post
info@vitrolife.com .

Göteborg 13 april, 2015

VITROLIFE AB (publ)

För ytterligare information kontakta :
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 13 april kl 11.00.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm , Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.