Avstämningsdag för aktiesplit fastställd

Vid Vitrolife AB:s årsstämma den 26 april 2018 beslutades att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i fem aktier (aktiesplit 5:1). Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdagen för uppdelningen av aktier.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för uppdelningen av aktier ska vara fredagen den 18 maj 2018, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är onsdagen den 16 maj 2018 och första dag för handel med uppdelade aktier är torsdagen den 17 maj 2018.

Till följd av uppdelningen kommer aktierna i Vitrolife AB från och med den 17 maj 2018 byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0011205202. Aktierna som erhålls genom aktieuppdelningen beräknas att registreras på VP-konton måndagen den 21 maj 2018.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 108 550 575.

Göteborg 7 maj 2018
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar