Bokslutskommuniké 2017:Fortsatt lönsam tillväxt

Fjärde kvartalet:

 •  Försäljningen uppgick till 271 MSEK (251), motsvarande en ökning med 8 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 11 procent i lokala valutor och bestod i sin helhet av organisk tillväxt.
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 103 MSEK (96), motsvarande en marginal om 38 procent (38). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) negativt om 5 MSEK.
 •  Nettoresultatet uppgick till 69 MSEK (60), vilket gav ett resultat per aktie om 3,15 SEK (2,74). 

Helåret: 

 •  Försäljningen uppgick till 1 046 MSEK (856), motsvarande en ökning med 22 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 22 procent i lokala valutor varav den organiska tillväxten utgjorde 19 procent.
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 408 MSEK (303), motsvarande en marginal om 39 procent (35). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) negativt om 7 MSEK.
 •  Fortsatt framgångsrik lansering av EmbryoScope+.
 •  Lansering av RapidVit™ Omni, ett mediasystem för vitrifikation (snabb nedfrysning) av ägg och embryon.
 •  Nettoresultatet uppgick till 265 MSEK (191), vilket gav ett resultat per aktie om 12,14 SEK (8,77).

Efter periodens utgång: 

 •  Förvärv av licensrättigheter till teknologi för embryoöverföring.
 •  Marknadsgodkännande för EmbryoScope i Kina.
 •  Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 3,70 SEK (2,60) per aktie.

Göteborg, 8 februari 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar