Delårsrapport januari – september 2013

Hög tillväxt och förbättrat resultat

Tredje kvartalet:

Kvarvarande verksamhet

  • Omsättningstillväxten var 33 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 109 MSEK (83), motsvarande en ökning med 31 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 23 MSEK (15), motsvarande en rörelsemarginal om 21 procent (18).
  • Jämförelsetalen för 2012 avser kvarvarande verksamhet, fertilitet, om inte annat anges.
  • Nettoresultatet uppgick till 17 MSEK (9), vilket gav ett resultat per aktie om 0,85 SEK (0,45).
  • Överenskommelse med Xvivo Perfusion AB om att under fjärde kvartalet 2013 avsluta kontraktstillverkningen av STEEN Solution™.

Januari - september:

Kvarvarande verksamhet

  • Omsättningstillväxten var 30 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 329 MSEK (264), motsvarande en ökning med 25 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 59 MSEK (38), motsvarande en rörelsemarginal om 18 procent (14).
  • Jämförelsetalen för 2012 avser kvarvarande verksamhet, fertilitet, om inte annat anges.
  • Nettoresultatet uppgick till 41 MSEK (27), vilket gav ett resultat per aktie om 2,06 SEK (1,36).

Göteborg 7 november 2013

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 7 november 2013 kl. 08:30

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 230 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar