Delårsrapport januari-september 2017: Fortsatt hög tillväxt och lönsamhet

Tredje kvartalet:

  •  Försäljningen uppgick till 246 MSEK (210), motsvarande en ökning med 17 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 20 procent i lokala valutor och bestod i sin helhet av organisk tillväxt.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 98 MSEK (71), motsvarande en marginal om 40 procent (34).
  •  Nettoresultatet uppgick till 65 MSEK (45), vilket gav ett resultat per aktie om 2,98 SEK (2,05).

Januari - september:

  •  Försäljningen uppgick till 775 MSEK (605), motsvarande en ökning med 28 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor varav den organiska tillväxten utgjorde 21 procent.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 305 MSEK (207), motsvarande en marginal om 39 procent (34).
  •  Nettoresultatet uppgick till 196 MSEK (131), vilket gav ett resultat per aktie om 8,99 SEK (6,03).

Göteborg, 2 november 2017
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera