Delårsrapport januari-september 2017: Fortsatt hög tillväxt och lönsamhet

Tredje kvartalet:

  •   Försäljningen uppgick till 246 MSEK (210), motsvarande en ökning med 17 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 20 procent i lokala valutor och bestod i sin helhet av organisk tillväxt.
  •   Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 98 MSEK (71), motsvarande en marginal om 40 procent (34).
  •   Nettoresultatet uppgick till 65 MSEK (45), vilket gav ett resultat per aktie om 2,98 SEK (2,05).

Januari - september:

  •   Försäljningen uppgick till 775 MSEK (605), motsvarande en ökning med 28 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor varav den organiska tillväxten utgjorde 21 procent.
  •   Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 305 MSEK (207), motsvarande en marginal om 39 procent (34).
  •   Nettoresultatet uppgick till 196 MSEK (131), vilket gav ett resultat per aktie om 8,99 SEK (6,03).

Göteborg, 2 november 2017
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta :
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera