EmbryoScope godkänd för försäljning i Kina

Vitrolife AB (publ) har idag erhållit marknadsgodkännande för time-lapseinkubatorn EmbryoScope i Kina och blir därmed det första bolaget att kunna marknadsföra en godkänd time-lapseinkubator på världens största IVF-marknad.

EmbryoScope är ett time-lapsesystem med en integrerad inkubator med kapacitet för sex patienter. Vitrolife är marknadsledare av time-lapsesystem som används vid assisterad befruktning för ostörd odling och förbättrad selektion av embryon. ”Det finns ett stort intresse för time-lapse i Kina och det är mycket glädjande att vi nu kan erbjuda EmbryoScope till klinikerna i Kina”, säger Thomas Axelsson, VD på Vitrolife.

Göteborg 1 februari 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD 

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl.11.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar