Godkännande för fertilitetsmedier i Australien

Vitrolife har som ett av de första bolagen utanför Australien erhållit försäljningsgodkännande från Australiens motsvarighet till Läkemedelsverket, TGA, för sina fertilitetsmedier. Detta registreringsgodkännande innebär att Vitrolife nu kan marknadsföra sina produkter till alla kliniker på samma villkor som inhemska leverantörer. TGA har efter revision även utfärdat ett certifikat gällande Vitrolifes kvalitetssystem.

”Marknaden i Australien är viktig då den är opinionsledande i stora delar av Asien och kan utgöra ett brohuvud för fortsatt expansion i Asien/Pacific regionen, vilken idag har den snabbaste tillväxten”, säger Nils Sellbom, försäljningsdirektör på Vitrolife. ”Vi ser även att mycket banbrytande forskning inom IVF och stamceller har sitt ursprung i kliniker och universitet i Australien”.

Australiensiska läkemedelsverket TGA har även utfärdat ett s.k. ”Conformity Assessment Certificate” för Vitrolifes anläggning i Kungsbacka. Certifikatet baseras på en mycket omfattande genomgång av verksamheten och innebär ett erkännande att Vitrolife har ett heltäckande kvalitetssystem från design till inspektion av den färdiga medicintekniska produkten.


Kungsbacka 30 oktober 2007

Magnus Nilsson
Verkställande direktör


Kontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61.
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar